انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

تحلیل وضعیت موجود کسب و کار سنگ آهن ایران | انجمن آیروپکس ایران

تحلیل وضعیت موجود کسب و کار سنگ آهن ایران | انجمن آیروپکس ایران

جلسه "یکپارچه سازی سیاست های بخش سنگ آهن کشور" روز 28 دی 1394 در محل انجمن سنگ آهن تشکیل شد.

 

در این جلسه مهمترین چالش های کسب و کار سنگ آهن مطرح گردید و راهکارها در خصوص بنگاه های بزرگ و کوچک به تفکیک ارائه شد.
در این جلسه بر ایجاد کنسرسیوم جهت مدیریت صادرات و بازاریابی بین المللی و شرکت حمل و نقلی فیمابین اعضا، سواپ و بلندینگ سنگ آهن جهت افزایش بهره وری تاکید شد.

 
گزارش ارائه شده توسط دبیر انجمن، آقای مهندس سیاسی راد جهت بهره مندی مخاطبین گرامی استیل پدیا در اختیار قرار داده می شود.

 


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه آمار و گزارش بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "آمارهای تخصصی" استیل پدیا