عضو اتاق بازرگانی ایران:

ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه 20 میلیارد دلار است

ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه 20 میلیارد دلار است

تهران- ایرنا- عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ظرفیت کشور در صادرات به کشورهای همسایه حدود 20 میلیارد دلار است و افزایش این میزان فقط با حضور جدی شرکت های بزرگ ایرانی در این بازارها محقق می شود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا