ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها باید در بازار ثانویه عرضه شود/ این بورس کالا فقط برای دلال‌ها خوب بود/ دولت با اجبار فروش ارز به 4 هزار 200 تومان صادر کننده را تنبیه می‌کند

ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها باید در بازار ثانویه عرضه شود/ این بورس کالا فقط برای دلال‌ها خوب بود/ دولت با اجبار فروش ارز به 4 هزار 200 تومان صادر کننده را تنبیه می‌کند

دنیای معدن - مدیرعامل فولاد جنوب گفت: هرکسی که کالا صادر می‌کند باید ارز آن را در بازار ثانویه تزریق کند. ارز 4200 معنی ندارد. وقتی دولت هیچ چیزی با این قیمت برای آنها محاسبه نمی‌کند، این حرف کاملا غیر کارشناسی و غیر فنی است. امروز در تمامی کالاها افزایش قیمت داشته‌ایم تمام مواد اولیه و ماشین آلات ما به قیمت ارز آزاد وارد می‌شود. احمد دنیا نور در خصوص تعطیلی موقت بورس کالا گفت: این حرکت کاملا درست بود زیرا هنوز تکلیف ارز مشخص نیست و با ادامه این وضع فقط رانت برای دلالها و دردسر برای مردم ایجاد میشود. هر نوع عرضه و معاملهای بدون روشن شدن عواقب و عدم شفافیت در نحوه خرید و فروش چیزی به جز رانت نیست. عضو انجمن فولاد کشور ادامه داد: البته این اتفاق باعث به وجود آمدن خلاء در بازار میشود که آن هم به خاطر صدور بخشنامههای ناقص دولت است. وی در خصوص صحبتهایی مبنی بر فشار فولادیها و پتروشیمیها برای بسته شدن بورس کالا گفت: من چنین چیزی را اصلا قبول ندارم و حداقل با اطمینان میگویم که شرکتهای فولادی هیچ مداخلهای در اتخاذ این تصمیم نداشتهاند. وی در خصوص عرضه ارز حاصل از صادرات به بازار ثانویه یا به نرخ 4200 تومانی گفت: هرکسی که کالا صادر میکند باید ارز آن را در بازار ثانویه تزریق کند. ارز 4200 معنی ندارد. وقتی دولت هیچ چیزی با این قیمت برای آنها محاسبه نمیکند، این حرف کاملا غیر کارشناسی و غیر فنی است. امروز در تمامی کالاها افزایش قیمت داشتهایم تمام مواد اولیه و ماشین آلات ما به قیمت ارز آزاد وارد میشود. دنیا نور تصریح کرد: با اجبار فروش ارز به قیمت 4 هزار 200 تومان در واقع صادر کننده را تنبیه میکنیم دراین شرایط که یک صادر کننده به سختی بازاریابی میکند، کالا را صادر و سپس با دردسرهای فراوان ارز را وارد کشور میکند به جای آنکه آن را تشویق کنیم وادار میکنیم که ارز حاصل از صاردات کالای خود را 4200 بدهد اصلا مگر قیمت دلار 4200 تومان است؟ قیمت واقعی دلار همانی است که در بازار آزاد مشخص میشود. دلار 4200 فقط برای کالاهای اساسی است و گرنه تجارت را که نمیتوان با ارز 4200 تومانی انجام داد. مدیر عامل فولاد جنوب افزود: فولادیها از قدیم امتیازاتی در حوزه انرژی داشتند که ربطی به ارز ندارد اما الان مواد اولیه و ماشین آلات همگی با ارز آزاد محاسبه میشود یک تریستور که قیمت آن 1.5 میلیون تومان بود الان 4 میلیون شده میتنس(تعمیر و نگهداری) 15 درصد قیمت تمام شده فولاد است. به نظر من دولت اصلا حق ندارد ارز 4200 را به عرصه فولاد یا پتروشیمی بیاورد این ارز فقط برای کالای اساسی و خوراکی باید در نظر گرفته شود. وی در خصوص آخرین وضعیت بورس کالا گفت: مطابق شنیدهها جلساتی بین مدیران بورس و بانک مرکزی در حال برگزاری است تا هرچه زودتر این بورس راه اندازی شود.

احمد دنیا نور در خصوص تعطیلی موقت بورس کالا گفت: این حرکت کاملا درست بود زیرا هنوز تکلیف ارز مشخص نیست و با ادامه این وضع فقط رانت برای دلال‌ها و دردسر برای مردم ایجاد می‌شود. هر نوع عرضه و معامله‌ای بدون روشن شدن عواقب و عدم شفافیت در نحوه خرید و فروش چیزی به جز رانت نیست.

عضو انجمن فولاد کشور ادامه داد: البته این اتفاق باعث به وجود آمدن خلاء در بازار می‌شود که آن هم به خاطر صدور بخشنامه‌های ناقص دولت است.

وی در خصوص صحبت‌هایی مبنی بر فشار فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها برای بسته شدن بورس کالا گفت: من چنین چیزی را اصلا قبول ندارم و حداقل با اطمینان می‌گویم که شرکت‌های فولادی هیچ مداخله‌ای در اتخاذ این تصمیم نداشته‌اند.

وی در خصوص عرضه ارز حاصل از صادرات به بازار ثانویه یا به نرخ 4200 تومانی گفت: هرکسی که کالا صادر می‌کند باید ارز آن را در بازار ثانویه تزریق کند. ارز 4200 معنی ندارد. وقتی دولت هیچ چیزی با این قیمت برای آنها محاسبه نمی‌کند، این حرف کاملا غیر کارشناسی و غیر فنی است. امروز در تمامی کالاها افزایش قیمت داشته‌ایم تمام مواد اولیه و ماشین آلات ما به قیمت ارز آزاد وارد می‌شود.

دنیا نور تصریح کرد: با اجبار فروش ارز به قیمت 4 هزار 200 تومان در واقع صادر کننده را تنبیه می‌کنیم دراین شرایط که یک صادر کننده به سختی بازاریابی می‌کند، کالا را صادر و سپس با دردسرهای فراوان ارز را وارد کشور می‌کند به جای آنکه آن را تشویق کنیم وادار می‌کنیم که ارز حاصل از صاردات کالای خود را 4200 بدهد اصلا مگر قیمت دلار 4200 تومان است؟ قیمت واقعی دلار همانی است که در بازار آزاد مشخص می‌شود. دلار  4200 فقط برای کالاهای اساسی است و گرنه تجارت را که نمی‌توان با ارز 4200 تومانی انجام داد.

مدیر عامل فولاد جنوب افزود: فولادی‌ها از قدیم امتیازاتی در حوزه انرژی داشتند که ربطی به ارز ندارد اما الان مواد اولیه و ماشین آلات همگی با ارز آزاد محاسبه می‌شود یک تریستور که قیمت آن 1.5 میلیون تومان بود الان 4 میلیون شده میتنس(تعمیر و نگهداری) 15 درصد قیمت تمام شده فولاد است. به نظر من دولت اصلا حق ندارد ارز 4200 را به عرصه فولاد یا پتروشیمی بیاورد این ارز فقط برای کالای اساسی و خوراکی باید در نظر گرفته شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت بورس کالا گفت: مطابق شنیده‌ها جلساتی بین مدیران بورس و بانک مرکزی در حال برگزاری است تا هرچه زودتر این بورس راه اندازی شود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا