اعتماد: درخشش فولاد مباركه در سلامت

اعتماد: درخشش فولاد مباركه در سلامت دكتر مطلبي، عضو هيات علمي مركز تحقيقات بهداشت كار دانشگاه علوم پزشكي ايران و دبير اجرايي مجمع ملي سلامت جمهوري اسلامي ايران و دبير جشنواره تعهد و مسووليت اجتماعي سلامت كه از طرف وزارت بهداشت براي ارزيابي اظهارنامه ارسالي حوزه سلامت فولاد مباركه گفت: با توجه به ارزيابي‌هاي به عمل آمده بايد اذعان داشت اين شركت در همه حوزه‌ها، به ويژه در بخش سلامت، يك سازمان متعالي است. او افزود: ۷۵درصد از مولفه‌هاي موثر بر حوزه سلامت، مانند جاده، خودرو و موادغذايي در اختيار وزارت بهداشت نيستند اما بر سلامت مردم تاثير دارند. وي ادامه داد: در همين زمينه، وزارت بهداشت در راستاي ماموريت خود كه همانا تامين سلامت مردم است، از دو سال قبل با همكاري ساير سازمان‌ها، فعاليت خود را در اين حوزه آغاز كرده است و با برپايي جشنواره‌اي در معاونت اجتماعي وزارت بهداشت و دبيرخانه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كشور با عنوان«تعهد و مسووليت اجتماعي سلامت» مشوق سازمان‌ها شده است تا در اين خصوص مسووليت‌پذيرتر و پاسخگو باشند
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا