بخشی از توسعه فولادخوزستان را در فولاداکسین دیده ایم

بخشی از توسعه فولادخوزستان را در فولاداکسین دیده ایم

دنیای معدن - مدیرعامل فولاد خوزستان مطرح کرد: بخشی از توسعه فولاد خوزستان را در فولاد اکسین دیده ایم.

مزیت فولاد اکسین امروز برای فولاد خوزستان بیشتر است چراکه تاسیس فولاد اکسین از همان ابتدا، نشات گرفته از فولاد خوزستان بوده است و بایستی به این شرکت بازگردانده شود.


محمد کشانی مدیرعامل فولاد خوزستان درباره خرید فولاد اکسین به خبرنگار ماهنامه چیلان گفت: اینکه فولاد اکسین توسط چه شرکتی خریداری می شود مهم نیست. آنچه اهمیت دارد این است که یک فولادی این شرکت را خریداری نماید تا بتواند شرایط را بهینه نماید.


وی ادامه داد: البته نکته ای که در این بین وجود دارد این است که مزیت فولاد اکسین امروز برای فولاد خوزستان بیشتر است چراکه تاسیس فولاد اکسین از همان ابتدا، نشات گرفته از فولاد خوزستان بوده و مجددا بایستی به فولاد خوزستان بازگردد.


کشانی با تاکید بر این نکته که فولاد اکسین مزیت های خوبی دارد اظهار داشت: این شرکت اگرچه امروز در شرایط مناسبی نیست اما امیدواریم با واگذاری این شرکت، تولید در آن به سمت محصولات خاص حرکت نماید. البته باید این نکته را هم بگویم که فولاد خوزستان بخشی از توسعه خود را در اکسین دیده است!

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا