افزایش واردات سنگ‌آهن به هند

افزایش واردات سنگ‌آهن به هند

دنیای معدن -در ماه گذشته میلادی واردات سنگ‌آهن به هند ۵۵/ ۱ میلیون تن بود که ۶۸درصد رشد ماهانه داشته و نسبت به جولای سال قبل نیز ۴۰درصد بهبود داشت. ظاهرا افزایش قیمت داخلی موجب شد خریداران هندی به بازار واردات روی بیاورند و حجم واردات افزایش یابد.استرالیا بزرگ‌ترین‌ عرضه‌کننده سنگ‌آهن به هند بود و پس از آن برزیل و آفریقای جنوبی قرار داشتند. افت جزئی قیمت مقاطع صادراتی سیآیاس رکود بازار بیلت و افت قیمت قراضه در ترکیه، قیمت مقاطع صادراتی سیآیاس را نیز پایین آورده است. از طرفی وضعیت بازار میلگرد ترکیه هم مطلوب نیست.قیمت فعلی مفتول صادراتی سیآیاس ۵۵۵ تا ۵۶۵ دلاردر هر تن فوب برای تولید سپتامبر است در حالی که اواسط جولای ۵۵۵ تا ۵۷۰ دلار بود. میلگرد صادراتی نیز ۵۳۵ دلار در هر تن فوب است.در حال حاضر برخی معتقدند قیمت مقاطع سیآیاس جا برای کاهش بیشتر دارد و برخی دیگر ترجیح میدهند پیش بینی نکنند و در حال بررسی اوضاع بازارند. بازار ورق ترکیه در رونق تولیدکنندههای ورق گرم در ترکیه قیمتها را بالا نگه داشتهاند، چراکه تقاضا در بازار داخلی و صادرات مطلوب است. ثبات شرایط بازار هم میتواند به نفع عرضهکنندههای سیآیاس باشد که روزهای آتی قصد دارند قیمت تولیدات سپتامبر را اعلام کنند. به گزارش فولاد ایران، ورق گرم در بازار داخلی ترکیه ۶۲۰ تا ۶۲۵ دلار در هر تن درب کارخانه برای تولیدات اکتبر است و معاملاتی در تناژ بالا در ۶۱۵ دلار در هر تن درب کارخانه نهایی شده است. فعالیت بازار صادرات هم خوب است از این رو کارخانهها هفتههای آتی تخفیفهای بالا نخواهند داد.ورق گرم صادراتی ترکیه ۶۲۰ دلار در هر تن فوب است و در تناژ بالا امکان ۵ تا ۱۰ دلار تخفیف وجود دارد. تقاضای ورق گرم در امارات مطلوب است بازار ورق گرم در امارات فعال است و خریداران به ویژه تولیدکنندههای لوله تمایل به واردات دارند. خریدهای زیادی برای تکمیل موجودی انبارها نهایی شده است. ورق گرم هند اخیرا در ۶۰۵ تا ۶۱۰ دلار در هر تن سیافآر امارات معامله شده است. قیمت ورق گرم چین ۶۵۰ تا ۶۶۵ دلار در هر تن سیافآر امارات و در ثبات است.ورق گرم ایران هم ۱۵ دلار طی سه هفته اخیر ارزان تر شده ۵۷۵ تا ۵۸۰ دلار در هر تن سیافآر امارات است و خریداران منتظر روشنتر شدن وضعیت تحریمها هستند. محصول اوکراین نیز ۵۹۰ تا ۵۹۵ دلار در هر تن سیافآر است که ۱۰ دلار ارزانتر از دو هفته قبل شده است. انتظار میرود تقاضای ورق گرم در امارات هفتههای آتی بالا بماند، چون تولیدکنندههای لوله برای ماه سپتامبر نیاز به تکمیل موجودی دارند.

  افت جزئی قیمت مقاطع صادراتی سی‌آی‌اس

رکود بازار بیلت و افت قیمت قراضه در ترکیه، قیمت مقاطع صادراتی سی‌آی‌اس را نیز پایین آورده است. از طرفی وضعیت بازار میلگرد ترکیه هم مطلوب نیست.قیمت فعلی مفتول صادراتی سی‌آی‌اس ۵۵۵ تا ۵۶۵ دلاردر هر تن فوب برای تولید سپتامبر است در حالی که اواسط جولای ۵۵۵ تا ۵۷۰ دلار بود. میلگرد صادراتی نیز ۵۳۵ دلار در هر تن فوب است.در حال حاضر برخی معتقدند قیمت مقاطع سی‌آی‌اس جا برای کاهش بیشتر دارد و برخی دیگر ترجیح می‌دهند پیش بینی نکنند و در حال بررسی اوضاع بازارند.

  بازار ورق ترکیه در رونق

تولید‌کننده‌های ورق گرم در ترکیه قیمت‌ها را بالا نگه داشته‌اند، چرا‌که تقاضا در بازار داخلی و صادرات مطلوب است. ثبات شرایط بازار هم می‌تواند به نفع عرضه‌کننده‌های سی‌آی‌اس باشد که روز‌های آتی قصد دارند قیمت تولیدات سپتامبر را اعلام کنند. به گزارش فولاد ایران، ورق گرم در بازار داخلی ترکیه ۶۲۰ تا ۶۲۵ دلار در هر تن درب کارخانه برای تولیدات اکتبر است و معاملاتی در تناژ بالا در ۶۱۵ دلار در هر تن درب کارخانه نهایی شده است. فعالیت بازار صادرات هم خوب است از این رو کارخانه‌ها هفته‌های آتی تخفیف‌های بالا نخواهند داد.ورق گرم صادراتی ترکیه ۶۲۰ دلار در هر تن فوب است و در تناژ بالا امکان ۵ تا ۱۰ دلار تخفیف وجود دارد.

  تقاضای ورق گرم در امارات مطلوب است

بازار ورق گرم در امارات فعال است و خریداران به ویژه تولید‌کننده‌های لوله تمایل به واردات دارند. خرید‌های زیادی برای تکمیل موجودی انبارها نهایی شده است. ورق گرم هند اخیرا در ۶۰۵ تا ۶۱۰ دلار در هر تن سی‌اف‌آر امارات معامله شده است. قیمت ورق گرم چین ۶۵۰ تا ۶۶۵ دلار در هر تن سی‌اف‌آر امارات و در ثبات است.ورق گرم ایران هم ۱۵ دلار طی سه هفته اخیر ارزان تر شده ۵۷۵ تا ۵۸۰ دلار در هر تن سی‌اف‌آر امارات است و خریداران منتظر روشن‌تر شدن وضعیت تحریم‌ها هستند. محصول اوکراین نیز ۵۹۰ تا ۵۹۵ دلار در هر تن سی‌اف‌آر است که ۱۰ دلار ارزان‌تر از دو هفته قبل شده است. انتظار می‌رود تقاضای ورق گرم در امارات هفته‌های آتی بالا بماند، چون تولید‌کننده‌های لوله برای ماه سپتامبر نیاز به تکمیل موجودی دارند.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا