زیر ساخت های توسعه معادن در چهارمحال و بختیاری ارتقا یابد

زیر ساخت های توسعه معادن در چهارمحال و بختیاری ارتقا یابد

دنیای معدن -استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: زیر ساخت های توسعه معادن در چهارمحال و بختیاری ارتقا یابد.

به گزارش دنیای معدن، اقبال عباسی شامگاه شنبه در نشست توسعه معادن با اشاره به اینکه معادن از مهمترین ظرفیت های هر منطقه به شمار می روند که بهره گیری مناسب از ظرفیت معادن در چهارمحال و بختیاری ضروری است، بیان کرد: توسعه معادن زمینه ساز ایجاد اشتغال و درآمد برای استان است.

وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت معادن برای افزایش درآمد مردم بهره گیری کرد، تاکید کرد: بخش معادن از مهمترین بخش های اشتغالزا به شمار می رود که باید تلاش کرد که حداکثر اشتغال در این بخش ایجاد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه معادن موجب توسعه صنایع وابسته می شود که این مهم استان را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار می دهد.

جذب سرمایه گذار در بخش معدن چهارمحال و بختیاری ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اعتبارات لازم برای توسعه مجتمع های معدنی در این استان اختصاص یابد، تاکید کرد: جذب سرمایه گذاران در این زمینه ضروری است.

وی اظهار داشت: توسعه زیر ساخت ها برای توسعه معادن از جمله جاده، تامین آب، برق و... مورد توجه قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: فرمانداران شهرستان های مختلف تمهیدات لازم را برای توسعه معادن در شهرستان های چهارمحال و بختیاری فراهم کنند.

بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی زمینه ساز ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری است

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: افزایش سرعت صدور مجوز های سرمایه گذاری در این استان باید کاهش یابد تا موجب دلسردی سرمایه گذاران نشود.

وی بیان کرد:ایجاد اشتغال از مهمترین اهداف مسئولان چهارمحال و بختیاری که باید تمام بخش ها در این مسیر فعال شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی زمینه ساز ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری است.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا