فروش فولاد خوزستان طی یک سال بیش از 25 هزار میلیارد ریال افزایش یافت

فروش فولاد خوزستان طی یک سال بیش از 25 هزار میلیارد ریال افزایش یافت

دنیای معدن - بهره گیری مناسب از فضای صادراتی، منجر به رونق اقتصادی و ثرو ت آفرینی در مسیر توسعه کشور می شود. اما پیروزی در میدان صادرات نیازمند آگاهی کامل از قواعد بازی صادرات است و استفاده از الگوها و مدل های اقتصادی را می طلبد. امروزه ثروت آفرینی و تحقق اهداف صنایع در موعد چشم اندازهای تعریف شده، به عنوان یک الزام برای رشد اقتصادی کشور مطرح است. در این میان حفظ روابط بین المللی برای یافتن بازارهای مستعد برای صادرات کالای ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از صنایع سرآمد در این زمینه عمل می کند. به گزارش دنیای معدن، صنعت فولاد به عنوان یکی از پیشروترین صنایع کشور محسوب می شود و همواره در مسیر توسعه گام برداشته است. در این میان شرکت فولاد خوزستان با بلندتر کردن قدم های خود در توسعه صادرات، افق های وسیع تری برای خود ترسیم کرده است. صادرات به ده ها کشور در سراسر جهان باعث شده تا این شرکت از تنوع بازار بالایی برخوردار باشد. این تنوع منجر به کاهش نگرانی هایی مانند از دست دادن بازار یک کشور به دلیل تحریم و یا سایر مشکلات منتج از دلایل سیاسی و اقتصای شده است. در ادامه گزارشی از اقدامات شرکت فولاد خوزستان در افزایش تولید کالاهای صادراتی بیان می شود. مقایسه آماری تولید، فروش و حجم کالاهای صادراتی و داخلی شرکت فولاد خوزستان بیانگر دستیابی این شرکت به اهداف تعیین شده است. افزایش بیش از 25 هزار میلیارد ریالی فروش طی سال 96 نسبت به سال 95 گواهی بر این ادعاست. حجم تولید اسلب این شرکت در سال 1395 چیزی بیش از یک میلیون و 400 هزار تن بود که این رقم در سال 1396 رشدی نسبی را نشان می دهد. بلوم و بیلت نیز در سال 1395 بیش بیش از 2 میلیون و 183 هزار تن کالا تولید شده و این تولید با رشد چند درصدی در سال 1396 به بیش از 2 میلیون و 300 هزار تن رسید. تولید بیش از 6 میلیون تن گندله برای مصارف داخلی کشور نیز از دیگر دستاوردهای شرکت فولاد خوزستان در مسیر تحقق حمایت از تولید کالای ایرانی است. اما نکته قابل توجه افزایش حجم صادرات این شرکت است. بدیهی است که افزایش روز افزون محصولات نیمه نهایی فولاد در کشور باعث می شود تا تولید بیش از نیاز و تقاضای کنونی کشور صورت گیرد و در نتیجه برای تحقق ثروت آفرینی باید بازارهای خارجی را برای فروش محصولات هدف قرار داد. فروش بیش از 15.7 هزار میلیارد ریال اسلب و بیش از 33.1 هزار میلیارد ریال بلوم و بیلت در بازارهای خارجی نشان از رویکرد صادرات محور فولاد خوزستان دارد. درضمن مجموع فروش بیش از یک میلیارد و صد میلیون دلار در سال 1396 از دستاوردهای بزرگ این واحد به حساب می آید. نمودار 1 میزان فروش شرکت فولاد خوزستان را طی دو سال اخیر (1395 و 1396) مقایسه می کند. چنان که پیداست فروش محصولات در تمامی کالاها افزایش داشته و در ضمن گندله نیز برای مصارف داخلی به فروش رسیده است.

به گزارش دنیای معدن، صنعت فولاد به عنوان یکی از پیشروترین صنایع کشور محسوب می شود و همواره در مسیر توسعه گام برداشته است. در این میان شرکت فولاد خوزستان با بلندتر کردن قدم های خود در توسعه صادرات، افق ‎های وسیع تری برای خود ترسیم کرده است. صادرات به ده ها کشور در سراسر جهان باعث شده تا این شرکت از تنوع بازار بالایی برخوردار باشد. این تنوع منجر به کاهش نگرانی هایی مانند از دست دادن بازار یک کشور به دلیل تحریم و یا سایر مشکلات منتج از دلایل سیاسی و اقتصای شده است. در ادامه گزارشی از اقدامات شرکت فولاد خوزستان در افزایش تولید کالاهای صادراتی بیان می شود.

مقایسه آماری تولید، فروش و حجم کالاهای صادراتی و داخلی شرکت فولاد خوزستان بیانگر دستیابی این شرکت به اهداف تعیین شده است. افزایش بیش از 25 هزار میلیارد ریالی فروش طی سال 96 نسبت به سال 95 گواهی بر این ادعاست. حجم تولید اسلب این شرکت در سال 1395 چیزی بیش از یک میلیون و 400 هزار تن بود که این رقم در سال 1396 رشدی نسبی را نشان می دهد. بلوم و بیلت نیز در سال 1395 بیش بیش از 2 میلیون و 183 هزار تن کالا تولید شده و این تولید با رشد چند درصدی در سال 1396 به بیش از 2 میلیون و 300 هزار تن رسید.

تولید بیش از 6 میلیون تن گندله برای مصارف داخلی کشور نیز از دیگر دستاوردهای شرکت فولاد خوزستان در مسیر تحقق حمایت از تولید کالای ایرانی است. اما نکته قابل توجه افزایش حجم صادرات این شرکت است. بدیهی است که افزایش روز افزون محصولات نیمه نهایی فولاد در کشور باعث می شود تا تولید بیش از نیاز و تقاضای کنونی کشور صورت گیرد و در نتیجه برای تحقق ثروت آفرینی باید بازارهای خارجی را برای فروش محصولات هدف قرار داد. فروش بیش از 15.7 هزار میلیارد ریال اسلب و بیش از 33.1 هزار میلیارد ریال بلوم و بیلت در بازارهای خارجی نشان از رویکرد صادرات محور فولاد خوزستان دارد. درضمن مجموع فروش بیش از یک میلیارد و صد میلیون دلار در سال 1396 از دستاوردهای بزرگ این واحد به حساب می آید.

نمودار 1 میزان فروش شرکت فولاد خوزستان را طی دو سال اخیر (1395 و 1396) مقایسه می کند. چنان که پیداست فروش محصولات در تمامی کالاها افزایش داشته و در ضمن گندله نیز برای مصارف داخلی به فروش رسیده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا