فروش ٩۵۵ میلیارد تومانی فولاد خوزستان در یک ماه

فروش ٩۵۵ میلیارد تومانی فولاد خوزستان در یک ماه

دنیای معدن - شرکت فولاد خوزستان در ٢ ماهه نخست سال مالی ١٣٩٧ از فروش محصولات خود ١٣٧٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. هم چنین در اردیبهشت ماه ٩۵۵ میلیارد تومان فروش محصول داشت. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در سال ٩٧ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٩ درصد رشد داشته است.

گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در سال ٩٧ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٩ درصد رشد داشته است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا