شرکت فولاد خوزستان سود خالص هر سهم خود را 11.8 درصد افزایش داد/ دو دلیل اصلی تعدیل مثبت؛ افزایش نرخ دلار و حجم فروش

شرکت فولاد خوزستان سود خالص هر سهم خود را 11.8 درصد افزایش داد/ دو دلیل اصلی تعدیل مثبت؛ افزایش نرخ دلار و حجم فروش

دنیای معدن - شرکت فولاد خوزستان افزایش حدود 11.8 درصد سود خالص هر سهم خود در سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 نسبت به آخرین برآورد منتشره در سوم بهمن ماه در سایت کدال را پیش بینی می نماید. علت عمده این تعدیل مثبت، افزایش حدودا 4159 میلیارد ریالی درآمد فروش محصولات ناشی از پیش بینی افزایش 140 هزار تنی مقدار فروش محصولات نسبت به پیش بینی قبلی و رشد 3.7 درصدی آن بدلیل بهبود وضعیت فروش داخل و صادرات است. همچنین شرکت فولاد خوزستان دلیل اصلی دیگر در این تعدیل مثبت را افزایش 2.4 درصدی متوسط نرخ فروش محصولات عمدتا بدلیل افزایش نرخ برابری دلار به ریال عنوان کرده است. شرکت در گزارش خود به کدال آورده، نرخ تسعیر ارز دلار به ریال در آخرین پیش بینی منتشره بر اساس عملکرد 9 ماهه، برای سه ماهه سوم مبلغ 43000 ریال برآورد شده بود در صورتی عملکرد دو ماهه دی و بهمن 46544 ریال محقق گردیده و برای عملکرد اسفند ماه نیز بر اساس نرخ های جاری، مبلغ 44500 ریال پیش بینی شده است.

علت عمده این تعدیل مثبت، افزایش حدودا 4159 میلیارد ریالی درآمد فروش محصولات ناشی از پیش بینی افزایش 140 هزار تنی مقدار فروش محصولات نسبت به پیش بینی قبلی و رشد 3.7 درصدی آن بدلیل بهبود وضعیت فروش داخل و صادرات است.
همچنین شرکت فولاد خوزستان دلیل اصلی دیگر در این تعدیل مثبت را افزایش 2.4 درصدی متوسط نرخ فروش محصولات عمدتا بدلیل افزایش نرخ برابری دلار به ریال عنوان کرده است.
شرکت در گزارش خود به کدال آورده، نرخ تسعیر ارز دلار به ریال در آخرین پیش بینی منتشره بر اساس عملکرد 9 ماهه، برای سه ماهه سوم مبلغ 43000 ریال برآورد شده بود در صورتی عملکرد دو ماهه دی و بهمن 46544 ریال محقق گردیده و برای عملکرد اسفند ماه نیز بر اساس نرخ های جاری، مبلغ 44500 ریال پیش بینی شده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا