رکورد عالی فروش ٨۶٠ میلیارد تومانی در فولاد خوزستان/پوشش٩۶ درصدی فروش در عملکرد ١١ماهه

رکورد عالی فروش ٨۶٠ میلیارد تومانی در فولاد خوزستان/پوشش٩۶ درصدی فروش در عملکرد ١١ماهه

دنیای معدن - شرکت فولاد خوزستان در ١١ ماهه منتهی به بهمن٩۶، ٢۴۶ درصد از مقدار تولید و ١٠۶ درصد از مقدار فروش بودجه شده را محقق کرد.

این میزان تولید و فروش ۶٢٩۵ میلیارد تومان درآمد به همراه داشته که معادل ٩۶ درصد مبلغ فروش پیش بینی شده می باشد. این شرکت تنها در بهمن ماه ٨۶٢ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود. هم چنین شاهد رشد نرخ فروش محصولات فخوز در بهمن ماه بودیم.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا