تعیین چگونگی تهاتر و تسویه بدهی های صندوق بازنشستگی فولاد

تعیین چگونگی تهاتر و تسویه بدهی های صندوق بازنشستگی فولاد

دنیای معدن - با تصویب مجلس، چگونگی و شرایط تهاتر و تسویه بدهی‎های صندوق بازنشستگی فولاد مشخص شد.

در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 نمایندگان مجلس بند ج تبصره 10 ماده واحده این لایحه را با 111 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، آن قسمت از سهام و دارایی های متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیان ده و کم بازده می باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.

همچنین بر این اساس، دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از 5 درصد) را که از طریق سازمان خصوصی سازی عرضه شده و یا می شود، تهاتر و تسویه نماید.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا