فولاد سازی نی ریز با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون یورو دو سال آینده راه اندازی می شود

فولاد سازی نی ریز با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون یورو دو سال آینده راه اندازی می شود

دنیای معدن -محمد ابکا مدیر عامل فولاد تکنیک گفت: ساخت کارخانه ۸۰۰ هزار تنی آهن اسفنجی نی ریز کاملا در داخل صورت گرفته و تکنولوژی پرد که یک روش ایرانی است در این طرح بکار استفاده شده است.

وی تصریح کرد:اجرا و نظارت کارخانه فولاد سازی نی ریز به ظرفیت یک میلیون تن توسط شرکت فولاد تکنیک انجام می شود و میزان سرمایه گذاری در این طرح حدود۲۰۰ میلیون یورو است که از طریق فاینانس تامین اعتبار خواهد شد.
ابکا افزود: متاسفانه کارخانه آهن اسفنجی نی ریز در مورد حمل و نقل ریلی با مشکل مواجه است و هنوز به شبکه ریلی متصل نشده اما در بخش جاده ای با مشکل خاصی ربرو نیست و براحتی می تواند گندله مورد نیاز خود را از گلگهر تامین کند.
مدیر عامل فولاد تکنیک در ادامه افزود: در مورد تامین آب فولاد نی ریز مشکل اساسی فعلا وجود ندارد چراکه بتازگی یک حلقه چاه آب در منقطه حفر و توانستیم نتایج خوبی کسب کنیم از سوی دیگر تامین و انتقال آب از سد های اطراف در دستور کار است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا