فروش محصولات این شرکت در سال جاری از مرز هفت میلیون تُن می گذرد

فروش محصولات این شرکت در سال جاری از مرز هفت میلیون تُن می گذرد

دنیای معدن - معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: فروش این شرکت تا پایان سال جاری با ثبت رکورد بیش از 7 میلیون تن برای فولاد مبارکه می باشد.

' محمود اکبری ' گفت: میزان فروش این شرکت در سال 95، حدود 6 میلیون و 272 هزار تن برآورد شده است. از کل فروش یاد شده، یک میلیون و 554 هزار تن آن، صادراتی بود؛ مابقی نیز در داخل به فروش رفت.
وی اضافه کرد: انتظار می رود تا پایان سال جاری، رکورد فروش بیش از 7 میلیون تن در این واحد ثبت شود. گفتنی است، از رقم یاد شده، حدود 5 مسیلیون و 700 تا 800 هزار تن آن، در بازار داخلی به فروش برسد و برای تامین نیاز واحدهای داخلی مصرف شود. مابقی آن نیز که معادل یک میلیون و 200 تا 300 هزار تن است، صادر خواهد شد. وی مقاصد اصلی صادراتی این شرکت را کشورهای شرق آسیا، کشورهای اروپایی، منطقه خاورمیانه، تعدادی از کشورهای CIS و آفریقا دانست.
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه تاکید کرد: مبارکه یک شرکت صادراتی است و فروش در بازار خارجی به عنوان استراتژی در این واحد محسوب می شود اما این موضوع بدین معنا نیست که تولید ما صرفا برای بازار خارجی است بلکه باید خاطرنشان ساخت، توزیع و فروش محصول در بازار داخلی و همچنین توجه به صنایع پایین دستی، در اولویت ما قرار دارد.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه نگاه ما صرفا صادراتی نیست، اضافه کرد: صادرات به عنوان استراتژی ما شناخته می شود، اما توجه به بازار داخل، اصلی است.
وی افزود: برهمین اساس نیز، فولاد مبارکه در سال جاری، اهتمام خود را بر تامین نیاز بازار داخل متمرکز کرد.
فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی کشور و بزرگترین تولیدکننده فولاد تخت در خاورمیانه است.
این مجتمع فولادی با سهم بیش از 50 درصدی در تولید فولاد کشور دارای ارزش فعلی 200 هزار میلیارد ریال است.
شرکت فولاد مبارکه با داشتن حدود 12 میلیون تُن ظرفیت آهن اسفنجی بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان محسوب می شود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا