رشد 90 تومانی نرخ شمش فولاد اصفهان‌دُر

رشد 90 تومانی نرخ شمش فولاد اصفهان‌دُر

دنیای معدن - به‌رغم ثبات قیمت شمش اغلب ذوبی‌ها، اما اصفهان در شمش تولیدی خود را با رشد نرخ 90 تومانی برای هر کیلو گرم در بازار غیر‌رسمی پیشنهاد کرد. در معاملات روز گذشته، مقاطع فولاد نیز همچنان از ثبات قیمت از سوی خصوصی‌ها عرضه شد.

رشد 90 تومانی نرخ شمش فولاد اصفهان دُر

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا