نیاز امارات به ورق گرم وارداتی بالا می رود

نیاز امارات به ورق گرم وارداتی بالا می رود

دنیای معدن -کارخانه آهن و فولاد امارات در سپتامبر سال جاری خط تولید ورق گالوانیزه خود را وارد چرخه فعالیت می کند و سال 2018 نیز خط تولید ورق رنگی آن فعال خواهد شد. به گزارش فولاد ایران، راه اندازی این کارخانه جدید تقاضای ورق گرم وارداتی را در امارات افزایش خواهد داد. این کارخانه در آگوست یک خط تولید 300 هزار تنی ورق سرد را راه اندزای می کند. خط تولید ورق گالوانیزه نیز ظرفیت 300 هزار تن در سال را دارد که در سپتامبر راه اندزی می گردد. خط تولید ورق رنگی نیز با ظرفیت 150 هزار تن مارس 2018 فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. بدین ترتیب نیاز ماهانه امارات به ورق گرم 20 تا 25 هزار تن افزایش خواهد یافت. برای تولید آزمایشی نیز از ژاپن ورق گرم خریداری شده است. سال 2017 امارات ماهانه 120 هزار تن ورق گرم واردات داشته که اغلب از هند بوده است.

این کارخانه در آگوست یک خط تولید 300 هزار تنی ورق سرد را راه اندزای می کند. خط تولید ورق گالوانیزه نیز ظرفیت 300 هزار تن در سال را دارد که در سپتامبر راه اندزی می گردد. خط تولید ورق رنگی نیز با ظرفیت 150 هزار تن مارس 2018 فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

بدین ترتیب نیاز ماهانه امارات به ورق گرم 20 تا 25 هزار تن افزایش خواهد یافت. برای تولید آزمایشی نیز از ژاپن ورق گرم خریداری شده است. سال 2017 امارات ماهانه 120 هزار تن ورق گرم واردات داشته که اغلب از هند بوده است.

 

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا