2 دستورالعمل توسط سازمان بورس ابلاغ شد:

چگونگی تأسیس گروه خدمات بازار و مجازات های تبعی جدید متخلفین بازار سرمایه

چگونگی تأسیس گروه خدمات بازار و مجازات های تبعی جدید متخلفین بازار سرمایه

مجازات های تبعی شامل اخطار کتبی تا سلب صلاحیت دائم و لغو مجوز و همچنین دو تا 24 ماه محکومیت با جریمه 15 تا 200 میلیون تومانی است.

 

سازمان بورس برای محکومیت های انضباطی عملی و موثر فعالان،مجازات های تبعی جدیدی وضع کرده که شامل اخطار کتبی تا سلب صلاحیت دائم و لغو مجوز و همچنین دو تا ۲۴ ماه محکومیت با جریمه ۱۵ تا ۲۰۰ میلیون تومانی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، سازمان بورس در راستای نظارت بر سوابق تخلفاتی اشخاص تحت نظارت و فعالان بازارسرمایه و نیز اعمال محرومیت های تبعی، مقرراتی را تصویب کرده که برای مدیران کارگزاری ها و شرکت های فعال بازار حایز اهمیت است.

این مجازات های تبعی شامل اخطار کتبی تا سلب صلاحیت دائم و لغو مجوز و همچنین دو تا 24 ماه محکومیت با جریمه 15 تا 200 میلیون تومانی است.

همچنین امروز در اطلاعیه دیگری از اداره نظارت بر نهادهای مالی مصوبات دستور العمل تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه منتشر شد.
 
بر اساس این اطلاعیه و در راستای اجرای این دستور العمل، تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه، سرمایه گذاری نهادهای مالی به استثناء شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ و صندوق های سرمایه گذاری در سهام سایر نهادهای مالی، صرفاً به منظور تأمین سهام وثیقه مدیران و حداکثر تا میزان 50 هزار سهم مجاز است.
 
همچنین متقاضیان تأسیس نهاد مالی مذکور می توانند تقاضای خود را از طریق تکمیل فرم های مربوط که در پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهدار به آدرس SEO.IR لینک نهادهای مالی تحت نظارت/ شرکت های مادر (هلدینگ) موجود است.
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا