تداوم افزایش تولید سنگ آهن در معدن چادرملو

تداوم افزایش تولید سنگ آهن در معدن چادرملو

دنیای معدن - 639 هزار و 839 تن گندله آهن در مجتمع صنعتی چادرملو تولید شده که افزون بر 90 درصد از برنامه پیش بینی شده جلو تر است . قرار است تا پایان امسال ظرفیت تولید کارخانه گندله سازی به مرز 4 میلیون تن برسد . در 2 ماهه اول سال جاری میزان تولید سنگ آهن در مجتمع معدنی چادرملو با رشد 17 درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده به میزان 1میلیون و 723 هزارو 858 تن رسید که از این مقدار 1 میلیون و 650 هزارو 808 تن آن کنسانتره سنگ آهن خشک و 73 هزارو 50 تن آن سنگ آهن دانه بندی می باشد . به نقل از روابط عمومی شرکت مذکور طی این مدت 639 هزار و 839 تن گندله آهن در مجتمع صنعتی چادرملو تولید شده که افزون بر 90 درصد از برنامه پیش بینی شده جلو تر است . یاد آوری می شود قرار است تا پایان امسال ظرفیت تولید کارخانه گندله سازی به مرز 4 میلیون تن برسد . بر اساس طرح توسعه این واحد، که بدون توقف خط تولید، بصورت تدریجی صورت می گیرد، سال گذشته از 3 میلیون 400 هزار تن به 3 میلیون و 600 هزارتن رسید و طبق برنامه ریزی انجام شده و تا پایان امسال نیز رکورد 4 میلیون تن را خواهد شکست

در 2 ماهه اول سال جاری میزان تولید سنگ آهن در مجتمع معدنی چادرملو با رشد 17 درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده به میزان 1میلیون و 723 هزارو 858 تن رسید که از این مقدار 1 میلیون و 650 هزارو 808 تن آن کنسانتره سنگ آهن خشک و 73 هزارو 50 تن آن سنگ آهن دانه بندی می باشد .

 به نقل از روابط عمومی شرکت مذکور طی این مدت 639 هزار و 839 تن گندله آهن در مجتمع صنعتی چادرملو تولید شده که افزون بر 90 درصد از برنامه پیش بینی شده جلو تر است . یاد آوری می شود قرار است تا پایان امسال ظرفیت تولید کارخانه گندله سازی به مرز 4 میلیون تن برسد .

بر اساس طرح توسعه این واحد، که بدون توقف خط تولید، بصورت تدریجی صورت می گیرد، سال گذشته از 3 میلیون 400 هزار تن به 3 میلیون و 600 هزارتن رسید و طبق برنامه ریزی انجام شده و تا پایان امسال نیز رکورد 4 میلیون تن را خواهد شکست

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا