سنگاپور به فکر وضع مجازات سنگین برای معاملات مشکوک سهام

سنگاپور به فکر وضع مجازات سنگین برای معاملات مشکوک سهام

در آخرین حکم صادره از یکی از دادگاه های محلی سنگاپور، یکی از مجرمان بازار سهام این کشور به 53 هزار و 660 دلار جریمه محکوم کرد. این در حالی است که، نهاد ناظر مالی سنگاپور تقاضای برخورد شدیدتری با مجرمان این حوزه دارد.

 

 

نهاد ناظر مالی سنگاپور مجوز قضایی برخورد شدید با مجرمان معاملات غیر مجاز سهام را از نهاد قضایی این کشور اخذ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، در آخرین حکم  صادره از یکی از دادگاه های محلی سنگاپور، یکی از مجرمان بازار سهام این کشور به 53 هزار و 660 دلار جریمه محکوم کرد. این در حالی است که، نهاد ناظر مالی سنگاپور تقاضای برخورد شدیدتری با مجرمان این حوزه دارد.

بر اساس این گزارش، نهاد قانون گذار سنگاپور در آخرین جرم صورت گرفته در این خصوص که در ماه مارچ اتفاق افتاده متهم را به دادگاه ارجاع داده و دادگاه نیز این فرد را به 16 هفته حبس و پرداخت مقدار معینی جریمه محکوم کرده است.

بر این اساس، ونگ یون هنگ و همسر وی فو جی چین، از سهامدارانی بودند که به دلیل معاملات غیر مجاز سهام در دادگاه سنگاپور مورد محاکمه قرار گرفتند.

ونگ 200 هزار دلار و فو 100 هزار دلار بابت این جرم به عنوان جریمه پرداخت کردند. اما نهاد قانون گذار بازار مالی سنگاپور به دلیل عملکرد وونگ در خصوص  ایجاد ریسک در بازار وی را به 16 هفته حبس محکوم کرد.

سنگاپور در این زمینه به مجرمان بازار علاوه بر جرم صورت گرفته در بازار و جریمه پرداختی جرمی مبنی بر جرایم اجتماعی نیز نسبت می دهد .

جرمی که به موجب آن مجرم نه تنها به بازار سرمایه این کشور خساراتی وارد می کند بلکه موجب ایجاد ریسک برای دیگران سرمایه گذاران شده و قبح جرم در بازار سهام را نیز می شکند.

جریمه های وضع شده در سنگاپور به دنبال وضع جریمه های قانونی وضع شده در بازار سهام چین بوده است.

در چین، یکی از معامله گران با 36 میلیون جریمه از سوی نهاد قانون گذاری چین رو به رو شد. جریمه ای که به دلیل معاملات مشکوک وی از سوی نهاد ناظر وضع شده بود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا