نخستین صادرات به افغانستان از طریق «خطوط ریلی»

نخستین صادرات به افغانستان از طریق «خطوط ریلی»

دنیای معدن - برای نخستین بار، یک محموله صادراتی فولاد خراسان به مقصد افغانستان از طریق راه آهن ارسال شد.

رییس صادرات مجتمع با اعلام این مطلب گفت: با توجه به راه اندازی خط ریلی به کشور افغانستان، از طریق همسایه مشترک، یعنی ترکمنستان، برای نخستین بار یک محموله صادراتی مجتمع توسط خط آهن  در دومین از ماه بهار 1396 به این کشور ارسال شد.

حمیدرضا شنوایی با بیان این که پس از مذاکرات نماینده فروش شرکت در افغانستان، یک محموله صادراتی از محصولات شرکت، به ظرفیت 7 واگن برای نخستین بار از شمال افغانستان و از طریق خطوط راه آهن انجام پذیرفت تا در صورت آماده بودن بسترهای لازم، صادرات ریلی به کشور افغانستان از طریق خط آهن ادامه یابد.

به گفته رییس صادرات مجتمع، حوزه شمال کشور افغانستان، با محوریت استان «مزار شریف» با جمعیتی حدود 6 میلیون نفر، یکی از مراکز اصلی مصرف این کشور می باشد که به جهت هم مرزی و سهولت تبادل و ترانزیت، معمولا نیاز خود را از کشور ازبکستان تامین می کرده است. اما با توجه به راه اندازی راهخ آهن شمال افغانستان و پیوست این منطقه به خطوط ریلی در مرز ترکنستان، این امکان فراهم شده که صادرات به این کشور از طریق ریلی و با حجم های بالاتر به مقصد پایانه مرزی گمرک  «آغینه» در مرز ترکمنستان با افغانستان انجام شود.

گفتنی است عمده صادرات فولاد خراسان در گذشته تنها از طریق شبکه جاده ای و مرزهای جنوب غربی افغانستان و ولایت هرات صورت می گرفت که با فراهم شدن امکان حمل و نقل ریلی امکان حضور در بازار شمال افغانستان نیز فراهم شده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا