ایران در رتبه نهم شاخص رقابت پذیری صنعتی منطقه/ سهم ایران از کل تجارت صنعتی جهان کمتر از نیم درصد

ایران در رتبه نهم شاخص رقابت پذیری صنعتی منطقه/ سهم ایران از کل تجارت صنعتی جهان کمتر از نیم درصد

تهران- ایرنا- آخرین گزارش یونیدو از فعالیت های اقتصادی سال 2016 حاکی از رتبه نهم ایران در شاخص رقابت پذیری صنعتی است؛ وضعیتی که ایران را پایین تر از کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نشان می دهد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا