آغاز به کار موفقیت آمیز کارکنان ناحیه فولادسازی در سال جدید

آغاز به کار موفقیت آمیز کارکنان ناحیه فولادسازی در سال جدید

دنیای معدن -کارکنان پرتلاش ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم فولاد مبارکه گام اول در سال ۹۶ را با رکوردشکنی برداشتند. محمد متقی رضایی مدیر ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم ضمن تأیید این خبر گفت:

همزمان با فصل رویش و با طراوت بهار پولادمردان ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم موفق به ثبت رکوردی جدید در عرصه بهره برداری و تولید تختال شدند که نشان از عزم راسخ ایشان برای تحقق اهداف عالی سازمان در سال ۱۳۹۶ دارد. وی در این خصوص افزود: در پنجمین روز از فروردین سال جاری کارکنان این ناحیه با تخلیه ۱۱۳ ذوب و به تناژ ۲۰۷۷۱ تن فولاد مذاب از کوره های قوس الکتریکی و تولید ۲۰۲۰۲ تن تختال از ماشینهای ریخته گری مداوم، موفق به ثبت این رکورد شدند.

مدیر ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم با ذکر این مطلب که رکورد پیشین تولید روزانه ۱۱۲ ذوب بوده است، تصریح کرد: با توجه به برنامه تولید از لحاظ کیفیت و پهنا در ماشینهای ریخته گری مداوم، ظرفیت تولید در روز مذکور ۱۰۲ ذوب پیش بینی شده بود که با به کارگیری روشهایی نظیر فلای تاندیش؛ افزایش سرعت ریخته گری و ارسال ذوب مناسب و به موقع توأم با هماهنگی مطلوب، این موفقیت حاصل شد که به نوعی حاکی از خواست جمعی در عبور از اهداف کمی و تولید فراتر از انتظار و جبران محدودیتها است.وی اظهار امیدواری کرد: با تداوم این موفقیت ها و به کارگیری شیوه های جدید و همچنین با تلاش مضاعف کارکنان در آینده نیز شاهد ثبت رکوردهای دیگر در این ناحیه و سایر قسمت های شرکت فولاد مبارکه باشیم.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا