عضواتاق ایران: مرکزهای مبادله انرژی، گاز و برق با کشورهای همسایه ایجاد کنیم

عضواتاق ایران: مرکزهای مبادله انرژی، گاز و برق با کشورهای همسایه ایجاد کنیم

تهران- ایرنا- عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار ایجاد مرکزهای مبادله انرژی با 14 کشور همسایه و توسعه سرمایه گذاری در راستای اقتصاد مقاومتی شد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا