باز هم کاهش تولید برای بهبود کیفیت هوای پکن قیمت فولاد چین را متغیر نمود

باز هم کاهش تولید برای بهبود کیفیت هوای پکن قیمت فولاد چین را متغیر نمود

دنیای معدن -این هفته قیمت فولاد در چین بالا رفت. علت رشد قیمت این است که شنیده شد با توجه به نزدیکی جلسه حزب کومونیست در سوم ماه مارس کارخانه ها ملزم به کاهش تولید شده اند. البته هفته های اخیر هر دوشنبه قیمت فولاد در چین بالا رفته و امری عادی شده است. روز دوشنبه قیمت بیلت در ایالت تانشان 7 دلار نسبت به جمعه اخیر رشد داشته 480 دلار هر تن درب کارخانه با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد. قیمت قرارداد فیوچرز میلگرد نیز 17 دلار در یک هفته رشد داشته 526 دلار هر تن شده است. علت اصلی رشد قیمت ها اطلاعیه جدید دولتی برای کاهش موقتی تولید بوده است تا برای جلسه سالانه کنگره ملی هوای پکن تمیز تر شود. در هر حال کاهش تولید ها چشمگیر نخواهد بود و تنها بر جو بازار اثر گذاشته است. چنین رشد قیمت هایی همیشه موقتی است و به دنبال آن قیمت ها پایین آمده است. در هر حال رشد قیمت های داخلی وضعیت صادر کننده های چینی را بدتر کرده است. شاید تا اواسط ماه مارس که جلسات دولتی تمام می شوند و تولید کارخانه ها به حالت عادی باز می گردد قیمت فولاد صادراتی چین قدرت رقابت نداشته باشد. منبع: metal expertایفنا

البته هفته های اخیر هر دوشنبه قیمت فولاد در چین بالا رفته و امری عادی شده است. روز دوشنبه قیمت بیلت در ایالت تانشان 7 دلار نسبت به جمعه اخیر رشد داشته 480 دلار هر تن درب کارخانه با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد. قیمت قرارداد فیوچرز میلگرد نیز 17 دلار در یک هفته رشد داشته 526 دلار هر تن شده است.

علت اصلی رشد قیمت ها اطلاعیه جدید دولتی برای کاهش موقتی تولید بوده است تا برای جلسه سالانه کنگره ملی هوای پکن تمیز تر شود.

در هر حال کاهش تولید ها چشمگیر نخواهد بود و تنها بر جو بازار اثر گذاشته است. چنین رشد قیمت هایی همیشه موقتی است و به دنبال آن قیمت ها پایین آمده است.

در هر حال رشد قیمت های داخلی وضعیت صادر کننده های چینی را بدتر کرده است. شاید تا اواسط ماه مارس که جلسات دولتی تمام می شوند و تولید کارخانه ها به حالت عادی باز می گردد قیمت فولاد صادراتی چین قدرت رقابت نداشته باشد.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا