افزایش تولید فولاد خام امسال در مجتمع فولاد خراسان

افزایش تولید فولاد خام امسال در مجتمع فولاد خراسان

دنیای معدن - مجتمع فولاد خراسان امسال با افزایش تولید فولاد خام رکورد 4 ساله خود را شکست.

تولید شمش فولاد در مجتمع فولاد خراسان امسال بیش از هزارتن افزایش داشته است .
تامین مواد اولیه مناسب، به کارگیری دانش فنی، افزایش بهره وری و مراقبت از خطوط تولید تاثیر مهمی در دستیابی به این افزایش تولید داشته است.
مجتمع فولاد خراسان یکی از سه شرکت بزرگ تولیدکننده فولاد در ایران است.
چهار واحد احیاء مستقیم، ذوب، ریخته گری و نورد به عنوان واحدهای اصلی این مجتمع محسوب می شود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا