چشم انداز بازار سنگ آهن منفی است

چشم انداز بازار سنگ آهن منفی است

دنیای معدن -شرکت معدنی بزرگ بی اچ پی بیلیتون استرالیا انتظار دارد قیمت سنگ آهن در سال 2017 افت شدیدی داشته باشد.

این شرکت پیش بینی کرده متوسط قیمت سنگ آهن در سال 2017 تا 52 دلار هر تن کاهش یابد در حالی که قیمت فعلی حدود 80 دلار هر تن سی اف آر چین است.

همچنین بی اچ پی انتظار دارد سال 2018 قیمت جهانی سنگ آهن تا 46.7 دلار نیز کاهش یابد.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا