رویترز:

استخراج غیرقانونی معادن طالبان را قوی تر کرده است

استخراج غیرقانونی معادن طالبان را قوی تر کرده است

گروه معادن - رویترز در گزارشی نوشت: استخراج غیرقانونی معادن و وجود دولت ضعیف در افغانستان، طالبان را هر روز قوی تر می کند.

به گزارش ماین نیوز، رویترز در گزارشی نوشت: طالبان با استخراج غیرقانونی از معادن شمال و مشغول کردن نیروهای دولتی در جنوب هر روز بر قدرت خودت می افزاید.

«گل محمد بدر»، معاون فرماندار بدخشان در این رابطه گفت: طالبان از روستائیان برای استخراج معادن حمایت کرده و مردم نیز از این کار ابراز رضایت دارند و این موضوع در حالی انجام می شود که دستوری از سوی رئیس جمهور صریحا استفاده از معادن غیرقانونی را ممنوع کرده است.

وی گفت: طالبان یک سوم منابع خود را از طریق فروش منابع معدنی بدست می آورد.
رویترز نوشت: مواد مخدر که در مناطق جنوبی افغانستان کشت می شود هنوز بزرگترین منبع درآمد طالبان محسوب می شود و ارزش آن به 2 یا 3 میلیارد دلار می رسد.

این درحالی است که هرچند بهره برداری از منابع توسط طالبان در شمال گسترش یافته ولی کل ارزش آنها به میلیون ها دلار می رسد که در مقایسه با حجم مبادله مواد مخدر هنوز بسیار اندک است.

طالبان امسال دولت را با اشغال مناطق بیشتری که حتی بطور سنتی در آنها حضور نداشته، غافلگیر کرده و بیشتر هزینه این جنگ را نیز از طریق مواد مخدر و فروش مواد خام معدنی بدست آورده است.

در پایان این گزارش آمده است: بهره برداری از معادن که عمدتاً در مناطق دوردست شمال قرار دارند، طالبان را قادر می سازد که مناطق بیشتری اشغال کرده و علیه نیروهای ارتش افغانستان دست به مبارزه بزنند.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا