مجلس تصویب کرد؛

اختصاص ۱۸ هزار میلیارد ریال برای حل مشکل بازنشستگان فولاد

اختصاص ۱۸ هزار میلیارد ریال برای حل مشکل بازنشستگان فولاد

گروه صنایع معدنی >فولاد - نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بودجه سال 95 ردیف اعتباری 18 هزار میلیارد ریال را برای حل مشکل بازنشستگان فولاد در نظر گرفتند.

به گزارش ماین نیوز، با پیشنهاد حمیدرضا فولادگر این مبلغ از محل درآمدهای عمومی دولت در نظر گرفته شده تا دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد برطرف شود.

بر این اساس نمایندگان مصوب کردند که به منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد،‌دولت مکلف است نسبت به تأدیه 18 هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی دولت در سال 95 اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حساب‌های فیمابین دولت و صندوق یاد شده منظور می‌گردد، بند مذکور جایگزین جدول 18 پیشنهادی دولت می‌گردد.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا