کمترین‌دستمزد‌کارگران در طرح‌های‌عمرانی؟

کارگرانی که بالای 4 میلیون حقوق می‌گیرند

کارگرانی که بالای 4 میلیون حقوق می‌گیرند

مطابق آمار اعلامی مرکز آمار ایران، کمترین دستمزد کارگران شاغل در طرح های عمرانی مربوط به کارگر ساده با ساعتی5 هزار تومان و ماهی 935 هزار تومان است و حداکثر حقوق مربوط به استادکار کابل‌کش فشارقوی با ساعتی 22250 تومان و ماهی حدود 4.2 میلیون تومان است.

فروردین ماه سال جاری بود که بانک مرکزی اعلام کرد متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در 11 ماه نخست سال 93 به عدد 218.1 رسید که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 20.2 درصد افزایش نشان می‌دهد .

اما تغییرات دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی در نیمه اول سال 94 در بخش های مختلف متفاوت است.

این تغییرات در گروه های کارهای بنایی ابنیه ی ساختمان،گروه قالب بند چوبی، گروه قالب بند فلزی،گروه آرماتوربند،گروه کارهای بتنی، گروه اسکلت ساز ساختمانی،گروه آهنگر در و پنجره ساز ساختمان، گروه عایق کار و آسفالت کار ابنیه ی ساختمان، گروه سیمان کار،گروه سنگ کار، گروه کاشی کار،گروه کچ کار، گروه بنا و سنگ تراش ابنیه ی راه، گروه آسفالت کار راه و محوطه، گروه لوله کش تاسیسات ابنیه، گروه عایق کار تاسیساتی،گروه کانال ساز، گروه سیم کش ساختمان، گروه کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک، گروه کابل کش و مفصل بند فشار قوی، گروه کارگری، گروه شیشه بر، گروه نقاش ساختمان، آلومینیون کار هستند.

به طور مثال تغییرات دستمزد در برخی از این گروه ها به شرح زیر است.


گروه کارهای بنایی ابنیه ی ساختمان

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، این گروه شامل 5 قلم از دستمزد انواع نیروی انسانی شاغل در کارهای بنایی ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی دستمزد‌ها در این گروه دارای افزایش است. در میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به « کمک بنای سفت کار» با 17.5 درصد و کمترین افزایش مربوط به«بنای نماچین درجه دو» با 0.7 درصد تعلق دارد. همچنین مقایسه ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 94 با دوره ی مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک بنای سفت کار» با 20.8 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به « بنای نماچین درجه دوم» با 10.1  درصد است.

 

گروه قالب بند چوبی

این گوره شامل 4قلم از دستمزد انواع قالب بند چوبی است. مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک نجار قالب بند» با 18.1 درصد و کمترین افزایش مربوط به « سرنجار» با 10.6 درصد است. با مقایسه ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 94 با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک نجار قالب بند» با 21.6 درصد و کمترین افزایش مربوط به «سرنجار» با 13.9 درصد است.

گروه کارگری

این گروه شامل 2 قلم است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم دارای افزایش است. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کارگر ساده» با 13.4 درصد است. با مقایسه ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول 94 با دوره مشابه سال قبل« کارگر ساده» با 17.7 درصد  افزایش بیشترین نسبت به قبم دیگر این گروه است.

مطابق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، گروه کارگری که به دو دسته سرکارگر و کارگر ساده تقسیم می شود در نیمه اول سال 94 در حداقل دستمزد به ترتیب ساعتی 66125 ریال و کارگر ساده ساعتی 50000 ریال دستمزد دریافت می‌کنند و در بهترین حالت و حداکثر حقوق آنها برای سرکارگر125000 ریال و  کارگر ساده 76875 ریال دریافت می‌ کنند که همان طور که گفته شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

برای مشاهده حداقل، حداکثر، متوسط و درصد تغییرات دستمزد ساعتی نیروی انسانی منتخب گروه کانال ساز، گروه سیم کش ساختمان، گروه کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتدیک، گروه کابل کش و مفصل بند فشار قوی، گروه کارگری، گروه شیشه بر،گروه نقاش ساختمان و گروه آلومینیوم کار در نیمه اول سال 94 اینجا کلیک کنید.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا