بازار ورق اروپا در انتظار بهبود

بازار ورق اروپا در انتظار بهبود

دنیای معدن - برخی عرضه کننده های ورق در شمال غرب اروپا به دنبال افزایش قیمت هستند تا روند نزولی اخیر را متوقف کنند. در این بین برخی به دنبال 20 تا 30 یورو افزایش قیمت ورق افتاده اند.    البته هنوز تاثیری بر بازار نداشته و ورق گرم 315 تا 325 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شده است. هنوز خریدارها آماده پذیرش افزایش قیمت نیستند و در مقابل کارخانه ها نیز حاضر نیستند دست از تلاش خود برای افزایش قیمت بردارند.       

البته هنوز تاثیری بر بازار نداشته و ورق گرم 315 تا 325 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شده است. هنوز خریدارها آماده پذیرش افزایش قیمت نیستند و در مقابل کارخانه ها نیز حاضر نیستند دست از تلاش خود برای افزایش قیمت بردارند.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا