کاهش تولید و ضرردهی فولادساز اوکراینی

کاهش تولید و ضرردهی فولادساز اوکراینی

دنیای معدن -نیمه نخست سال 2015 کارخانه متینوست اوکراین 166 میلیون دلار ضرردهی داشته که به دلیل ناآرامی های نظامی و کاهش تولید در شرق کشور رخ داد.

البته افت قیمت فولاد و مواد اولیه در سطح جهان نیز تاثیر گذار بود. درآمد این شرکت در مدت مورد بررسی 2.4 میلیارد دلار افت داشته به 3.6 میلیارد دلار رسید.

 میزان فروش با توجه به کاهش فروش انواع فولاد و کک افت داشت. افت قیمت سنگ آهن فروش بخش معدنی را نیز نزولی کرد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا