جو منفی بر بازار سنگ آهن حکمفرما

جو منفی بر بازار سنگ آهن حکمفرما

دنیای معدن -آخرین شاخص قیمت موسسه پلاتس برای سنگ آهن خلوص 62 درصد وارداتی به چین 44 دلار و 75 سنت هر تن خشک سی اف آر ثبت شده که 55 سنت هر تن افت داشته است. بازار های نقدی و فیوچرز فولاد جوی منفی دارند و بازار سنگ آهن نیز به روند نزولی ادامه می دهد.    از طرفی قیمت بیلت در بازار داخلی چین هم افت داشته به 243 دلار هر تن رسید و در بازار فیوچرز چین نیز میلگرد 7 دلار افت داشته 260 دلار هر تن ثبت شده است.  بعید است تا پایان سال 2015 قیمت فولاد بهبود یابد از این رو باید انتظار داشت قیمت سنگ آهن نیز به روند نزولی خود ادامه دهد.       

از طرفی قیمت بیلت در بازار داخلی چین هم افت داشته به 243 دلار هر تن رسید و در بازار فیوچرز چین نیز میلگرد 7 دلار افت داشته 260 دلار هر تن ثبت شده است.

 بعید است تا پایان سال 2015 قیمت فولاد بهبود یابد از این رو باید انتظار داشت قیمت سنگ آهن نیز به روند نزولی خود ادامه دهد.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا