مدیرعامل بورس کالا عنوان کرد:

سرمایه‌های جدید فعلا به بازار آتی سکه وارد نمی شود

سرمایه‌های جدید فعلا به بازار آتی سکه وارد نمی شود

مدیرعامل بورس کالا با اشاره به اینکه بازار آتی سکه یک بازار رسمی است افزود: این بازار به سمت منافع سرمایه گذاران حرکت می کند و هر کاستی هم که در این بازار باشد قابل نظارت است ولی اگر این بازار فعالیت نکند خرید و فروش سکه به بازارهای دیگر در کوچه و خیابان و تاریک خانه ها کشیده می شود و قطعاً رصد این بازار بسیار سخت خواهد بود.


مدیرعامل بورس کالا گفت: ورود سرمایه‌های جدید به بازار آتی سکه متوقف شده، اما این بازار متوقف نیست و افرادی که فعالند به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حامد سلطانی نژاد افزود: کد جدید به افراد متقاضی داده می شود، آموزش هم داده می شود اما این بازار در حالت فریز قرار می گیرد و افراد جدید نمی توانند موقعیت های جدید بگیرند و فعالیت بازار با همان افراد قبلی بازار ادامه پیدا می کند؛ بنابراین تا وقتی تلاطمات بازار نقدی سکه به ثبات برسد این بازار به این شکل به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بازار آتی همواره جهت گیری اش از بازار نقد است، ما برای مدیریت بهتر ریسک فعالان محدودیت هایی را اعمال می کنیم.

مدیرعامل بورس کالا افزود: در مواقعی که نوسان در بازار نقدی زیاد است تصمیمات اینچنینی گرفته می شود و در حال حاضر اجازه ورود سرمایه های جدید فعلاً به این بازار داده نمی شود.

سلطانی نژاد گفت: وقتی بازار نقدی سکه یک ثبات نسبی پیدا کند قطعاً این بازار هم دوباره اجازه ورود سرمایه های جدید را خواهد داشت.

منافع سرمایه گذاران

وی با اشاره به اینکه بازار آتی سکه یک بازار رسمی است افزود: این بازار به سمت منافع سرمایه گذاران حرکت می کند و هر کاستی هم که در این بازار باشد قابل نظارت است ولی اگر این بازار فعالیت نکند خرید و فروش سکه به بازارهای دیگر در کوچه و خیابان و تاریک خانه ها کشیده می شود و قطعاً رصد این بازار بسیار سخت خواهد بود.

مدیر عامل بورس کالا گفت: برخی به این بازار حمله می کنند و این بازار رسمی را مقصر افزایش قیمت نشان می دهند ولی تفکر آنها اشتباه است به طوری که این تفکر باعث می شود فعالیت ها به سمت بازارهای غیر رسمی و زیرزمینی برود و این اصلاً مطلوب اقتصاد ما نیست.

سلطان نژاد افزود: همه فعالان اقتصادی باید توجه داشته باشند که این بازار را تقویت کنند چون خرید و فروش در این بازار منحصر به فرد است و هیچ فشاری از طرف تقاضا به بازار وارد نمی شود ولی اگر این بازار تعطیل شود فعالان این بازار به بازار غیر رسمی کوچ می کنند و کنترل بازار از دست متولیان خارج می شود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا