رییس اتحادیه کشوری آسانسور:

خدمات فنی آسانسور به کشورهای همسایه صادر می شود

خدمات فنی آسانسور به کشورهای همسایه صادر می شود

تهران- ایرنا- رییس اتحادیه کشوری آسانسور گفت: کاهش فعالیت ها در صنعت آسانسور کشور به دلیل رکود در صنعت ساخت و ساز، خدمات فنی و مهندسی این صنعت به کشورهای همسایه صادر می شود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا