استارت ارزان خریدن فولاد ایران با آغاز تحریم ها

استارت ارزان خریدن فولاد ایران با آغاز تحریم ها

دنیای معدن -با آغاز تحریم ها موضوع تخفیف برای فولاد صادراتی ایران قوت گرفته است.

بهادار احرامیان عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: تا کنون تحریم ها سبب توقف صادرات فولاد ایران نشده است اما ممکن است با ادامه فشار های تحریمی از سوی دولت ترامپ شاهد مشکلاتی در مبادلات مالی باشیم.
وی تصریح کرد:متاسفانه خریداران فولاد صادراتی ایران با سو استفاده از تحریم خواهان تخفیف قابل توجهی هستند که این موضوع در آینده به سود تجارت فولاد کشور نخواهد بود.
احرامیان خاطر نشان کرد:با افزایش سطح تحریم ها هزینه مبادلات مالی افزایش خواهد یافت و دولت باید با سیاست ارزی منطقی از کاهش این گروه از هزینه های با هدف حمایت از بخش خصوصی بکاهد.
عضو هیئت مدیره انجمن فولاد گفت:فولاد سازان بزرگ کشور برای تامین مواد اولیه مشکلی ندارند.
وی به خطر خود تحریمی در بخش فولاد اشاره کرد و افزود:در ۵ماه اول ۹۷صادرات فولاد با رشد روبرو شد اما به دلیل سیاست های نادرست ارزی صادرات فولاد در شهریور ماه با کاهش ۱۲درصدی روبرو بود.
احرامیان تصریح کرد:تحریم ها نمی تواند اثر قابل توجهی بر روی صادرات داشته باشد اما غیر شفاف بودن سیاست های ارزی بطور قطع با کاهش صادرات منجر خواهد شد.معدن 24

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا