معاون تامین مالی لوتوس پارسیان عنوان کرد:

رفتار هیجانی، فرصتی برای بازیگران بلندمدت بازار

رفتار هیجانی، فرصتی برای بازیگران بلندمدت بازار

هیچ سهام‌داری از ورود به سهم‌هایی که از وضعیت بنیادی خوبی برخوردار است، ضرر نخواهد کرد.


بازار سرمایه پس از یک رشد قابل توجه روند مثبت خود را برای مدتی متوقف کرد. این توقف محصول رخدادهای بیرونی اثر گذار بر بورس ایران و رفتار هیجانی سهام‌داران کم تجربه بود. روند فرآیندهای ذکر شده حتی بر سهم‌هایی با پشتوانه تحلیلی و بنیادین اثر گذاشت و قیمت آنها با افت مواجه شد. اما به عقیده فعالان و کارشناسان بازار، جریان منفی بازار در سهم‌های یاد شده متوقف خواهد شد و مجددا شاهد رشد قیمت شرکت‌هایی که گزارش‌های شش ماهه مطلوب و مثبتی ارائه داده‌اند، خواهیم بود.

ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی لوتوس پارسیان در این خصوص به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: در حال حاضر فعالان بازارسرمایه از جمله مدیران حقوقی بر این باورند که وضعیت بنیادی سهام بسیاری از شرکت‌ها خوب است و می توان گفت درحال حاضر اکثر فروشندگان بازار، فعالان حقیقی هستند.

شهرآبادی با بیان اینکه همان افرادی که با هیجان سهم خرید کرده بودند، به همین ترتیب از بازار خارج شدند، گفت: در این شرایط تنها متضررین بازار افرادی با رفتار هیجانی هستند و فعالان با تجربه یا سهام داران حقوقی به راحتی از سهم‌های خوب خارج نمی شوند.

به گفته معاون تامین مالی لوتوس پارسیان حقیقی‌ها و حقوقی‌هایی که با دید بلند مدت وارد یک سهم می‌شوند، روزهای منفی بازار را تحمل می‌کنند و حتی اگر منابعی هم داشته باشند، اقدام به خرید می‌کنند.

 شهرآبادی در ادامه افزود: سهمی که در مدت اخیر در حدود 40 درصد افت داشته، نشان می‌دهد که حداقل 40 درصد مجددا رشد خواهد کرد و این افزایش قیمت سود بسیار مطلوبی است که حقوقی‌ها از آن منتفع می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اگر حقوقی ها به بعضی از سهم ها با شرایط خوب بنیادی نیز وارد نمی شوند علت آن است که منتظر هستند تا قیمت‌ها بیشتر افت کند و آنها بتوانند سهم‌های مدنظر خود را در قیمت کف خریداری کنند.

معاون تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان عنوان کرد: به باور بنده سهام‌داران قدرتمند و غیر سفته باز از سهم‌هایی که از شرایط بنیادی خوبی برخوردار هستند خارج نمی شوند و در عین حال به دنبال کاهش متوسط قیمت خرید خود هستند.

وی در ادامه افزود: اکنون ترس حقیقی‌هایی که اقدام به ترک بازار می‌کنند، فرصتی برای فعالان با دید بلندمدت است و در شرایط مشابه حقوقی‌ها به دنبال کاهش قیمت‌ به منظور ورود در کف قیمتی سهم‌ها هستند.

شهرآبادی با اشاره به اینکه البته حقوقی‌ها نیز به یک محرک برای فعال شدن در بازار نیاز دارند، عنوان کرد: باید در شرایط فعلی محرک‌ها و مشوق‌های لازم را برای این دسته از فعالان فراهم کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: شرایط فعلی عرصه حضور حقوقی‌ها است و این دسته از فعالان باید با ورود خود به تغییر روند بازار کمک کنند. رابطه فعالان حقوقی با بازار یک رابطه دو طرفه است؛ در یک شرایط بازار به آنها سود می‌رساند و در شرایط دیگر آنها هستند که باید به کمک بازار بیایند.

وی با اشاره به اینکه در بازاری که از شرایط مناسب برخوردار نیست، لزومی به ورود این دسته از فعالان وجود ندارد، عنوان کرد:‌ اما زمانی که بازار و اکثر سهم‌ها از شرایط بنیادی خوبی برخوردار هستند، تعلل جایز نیست و باید وارد عمل شد و از سهم‌های با پشتوانه خوب، حمایت کرد.

شهرآبادی تاکید کرد: ذکر این نکته ضروری است که در اکثر مواقع، هیچ سهام‌داری از ورود به سهم‌هایی که از وضعیت بنیادی خوبی برخوردار است، ضرر نخواهد کرد.

به گزارش سنا، ترس از شایعات، جو روانی تحریم ها، تغییرات قیمت نفت، افت قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها و رفتار هیجانی سهام‌داران در مدت اخیر سبب شد که به باور کارشناسان، بازار برای مدتی وارد فرآیند اصلاحی شود. حقوقی‌ها و فعالانی که به دور از سفته بازی و با دیدی بلندمدت، وارد نمادهایی بنیادین بازار شده‌اند، به خروج از بازار اقدام نکرده‌اند و می‌توان رفتار این دسته از سهام‌داران را با اهمیت بیشتری دنبال کرد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا