فولاد خام؛ پیشرو در "رشد تولید"

فولاد خام؛ پیشرو در

دنیای معدن - وضعیت شاخص های بخش معدن نشان می دهد طی 5 ماه نخست امسال، به ترتیب 176 و 236 فقره گواهی کشف و پروانه اکتشاف صادر شده و فولاد خام در بین محصولات حوزه صنعت و معدن، بیشترین میزان رشد در تولید را ثبت کرده است.

به گزارش دنیای معدن، در بخش معدن تعداد 418 فقره اکتشاف، 176 فقره گواهی کشف و 236 فقره پروانه بهره برداری صادر شده است. تعداد پروانه اکتشاف نسبت به دوره قبل 13درصد رشد، گواهی کشف و پروانه بهره برداری به ترتیب 96 و 20 درصد کاهش داشته است.

طی 5 ماه ابتدایی امسال، از بین 45 محصول منتخب صنعتی و معدنی، 23 محصول رشد و 22محصول کاهش تولید داشته اند.

میزان اشتغال پروانه های بهره برداری معدنی صادر 1926 نفر بوده که 14 درصد کاهش را نشان می دهد.

میزان حقوق دولتی وصول شده معادن در 4 ماهه نخست امسال، 225.7 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد کاهش داشته است.

فولاد خام؛ رکورددار رشد تولید

این گزارش می افزاید در بخش تولید، انواع خودرو سواری 11.5 درصد و لوازم خانگی و سیمان به ترتیب 22.1 و 2.3 کاهش تولید داشته اند؛ این در حالی است که فولاد خام با 9.3 میلیون تن، 108 درصد، بیشترین میزان رشد در بخش تولید را به نام خود ثبت کرده است.

در 5 ماهه نخست امسال تعداد 32 طرح سرمایه گذاری خارجی معدنی، صنعتی و تجاری با مجموع سرمایه گذاری 580.7 میلیون دلار، به تصویب هیات سرمایه گذاری رسیده است.

همچنین طی این مدت، صادرات کالاهای غیرنفتی برابر 46.3 میلیون تن با ارزش 19.3 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی کاهش 2.9 و به لحاظ ارزش یورویی 11.5 درصد کاهش داشته است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا