تولید فولاد بیش از نیاز کشور است / خود تحریمی ها بازارهای صادراتی فولاد را از دسترس خاج می کند

تولید فولاد بیش از نیاز کشور است / خود تحریمی ها بازارهای صادراتی فولاد را از دسترس خاج می کند

دنیای معدن - رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گفت: صادرات فولاد وجود دارد اما تحریم ها نیز اثرگذاری خود را داشته و تولیدکنندگان به دنبال بازارهای جدید هستند، نباید راه صادرات بسته شود و به شکلی در زمینه صادرات خود تحریمی کنیم.

حمیدرضا فولادگر، در خصوص موانع موجود در مسیر صادرات فولاد در کشور، اظهار داشت: در زمانی که اختلافات زیادی بین تولیدکنندگان بالادستی، میانی، پایین دستی فولاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهادهای نظارتی و بورس کالا ایجاد شده بود جلساتی را در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برگذار کردیم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در آن مقطع زمانی با توجه به شرایط و بر هم ریختگی نظام ارزی و مباحث مربوط به مابه التفاوت های نرخ تسهیل ارز به نحوی تولیدکنندگان پایین دستی اعتراض داشتند که باید تامین نیازهای داخلی در اولویت باشد، گفت: از سوی دیگر بر اساس آماری که در اختیار داریم تولید فولاد به صورت خام و محصول بیش از نیاز کشور بود و زمینه صادرات وجود داشت داشت.

امکان صادرات فولاد وجود دارد

نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر تولید فولاد کشور به میزانی است که امکان صادرات وجود دارد و نیازهای داخلی تامین می شود، ادامه داد: نیازهای داخلی تولید کنندگان پایین به صورت شمش، ورق نورد گرم و اسلب است و کماکان اعتقاد داریم که امکان صادرات و پوشش نیازهای داخلی وجود دارد.

رکود در پروژه های عمرانی و صنعتی عامل فاصله زیاد مصرف و تولید فولاد

وی با تاکید بر اینکه به دلیل رکودی که در پروژه های عمرانی و صنعت وجود دارد بین تولید و مصرف فولاد در کشور فاصله وجود دارد، عنوان کرد: برنامه ریزی تولید فولاد به شکلی بوده که باید متناسب با افزایش میزان مصرف تولید فولاد افزایش پیدا می کرده اما در حال حاضر به دلیل رکود در پروژه های عمرانی، صنعتی و مسکنی مصرف فولاد کاهش پیدا کرده و زمینه صادرات ایجاد شده.

انتظار دولت برای واریز ارز حاصل از صادرات فولاد به سامانه نیما منطقی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه صادرات مواد خام باید احتیاط کرد و لازم است که نگاه ما زنجیره ای باشد، تصریح کرد: با توجه به تفاوت نرخ ارز صادرات جاذبه فوق العاده ای پیدا کرده و از سوی دیگر دولت انتظار دارد ارز حاصل از صادرات فولاد به سامانه نیما واریز شود که انتظار نابجایی نیست زیرا عموما شرکت های فولادی با توجه شرایط موجود در زمینه نرخ انرژی، برق، آب و سنگ آهن در کشور توانسته اند توسعه پیدا کنند و اکنون باید به کمک کشور بیاییند و ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید به این نکته نیز توجه داشت که شرکت ها نیز برخی از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را مانند تیغه های الکترود وارد می کنند و بدهی های ارزی نیز دارند، اضافه کرد: باید در زمینه ارز حاصل از صادرات تولید کنندگان فولاد بدهی های ارزی و واردات را در نظر گرفت و ارز باقی مانده به سامانه نیما واریز شود.

راه صادرات فولاد نباید بسته شود

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه صادرات فولاد وجود دارد اما تحریم ها نیز اثرگذاری خود را داشته و تولیدکنندگان به دنبال بازارهای جدید هستند، خاطرنشان کرد: نباید راه صادرات بسته شود و به شکلی در زمینه صادرات خود تحریمی کنیم و بازارهای هدف خود را از دست بدهیم./

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا