موافقت شریعتمداری با مختومه شدن پرونده تخلفات فولادی ها

موافقت شریعتمداری با مختومه شدن پرونده تخلفات فولادی ها

دنیای معدن -وزیر صنعت در مکاتبه ای با رئیس سازمان حمایت با درخواست مختومه شدن پرونده تخلفات فولادسازان و تولیدکنندگان سایر فلزات غیر آهنی در اسرع وقت موافقت کرد.

محمد شریعتمداری در مکاتبه ای با نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر مختومه شدن پرونده های تعزیراتی فولاد سازان در اسرع وقت تاکید کرد.

در این مکاتبه ضمن ارسال تصویر نامه های معاون امور معاون وزیر صنعت در جهت تشویق تولیدکنندگان فولاد و فلزات غیر آهنی برای همراهی بیشتر در تنظیم بازار آمده است، مقتضی است در اسرع وقت پرونده های مربوطه را مختومه کنید.

سرقینی معاون شریعتمداری در مکاتبه ای با وزیر صنعت بر مختومه شدن پرونده های تعزیراتی شرکت های فولادی تأکید کرده است، وی در این نامه با اشاره به نامه شرکت ذوب آهن اصفهان متذکر شده است که هنوز مشکل تعدادی از واحد های تولیدی فولاد در تعزیرات حکومتی برطرف نشده است.

در این نامه آمده است فروش کلیه شرکت ها از ابتدای مرداد ماه امسال مطابق دستور العمل فولاد بوده و بحث گران فروشی 10 درصد بالاتر از سال قبل مصداق ندارد و دستورات لازم برای مختومه شدن پرونده های گران فروشی فولادی ها را صادر کنید.

موافقت با مختومه شدن پرونده های تعزیراتی فولادی ها در حالی انجام شده است که برخی گمانه زنی ها به خصوص در میان نمایندگان مجلس از تغییر وزیر صنعت در روز های اخیر خبر میدهد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا