رشد ۱۷۲ درصدی سود "کچاد" طی ۶ ماه

رشد ۱۷۲ درصدی سود

گروه معادن >سنگ آهن - شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در گزارش ۶ ماهه توانست رشد چشمگیری در سود خالص را ثبت کند بطوریکه سود خالص شرکت نسبت به مدت مشابه ۱۷۲ درصد رشد داشت و در نهایت برای هر سهم مبلغ ۳۱۷ ریال سود شناسایی کرد.

به گزارش ماین نیوز، شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در گزارش 6 ماهه توانست رشد چشمگیری در سود خالص را ثبت کند بطوریکه سود خالص شرکت نسبت به مدت مشابه 172 درصد رشد داشت و در نهایت برای هر سهم مبلغ 317 ریال سود شناسایی کرد.

این شرکت در دوره 6 ماهه مبلغ 29189 میلیارد ریال درآمد داشت که رشد آن نسبت به مدت مشابه 162 درصد ثبت شد.

به نسبت فروش، بهای تمام شده شرکت هم افزایش یافت و مبلغ 19470میلیارد ریال ثبت شد که رشد 159 درصدی نسبت به مدت مشابه دارد.

سود ناخالص کچاد در دوره 6 ماهه 9718میلیارد ریال است که نسبت به دوره قبل رشد 168 درصدی دارد.

سود عملیاتی شرکت مبلغ 9849میلیارد ریال محقق شده که رشد 164 درصدی را نسبت به مدت مشابه نشان می دهد

در پایان دوره 6 ماهه مبلغ 10608 میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرد.

رشد قیمت محصولات در سه ماه دوم سال ملموس بوده است .
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا