شرکت معدنی مقبول بورسی پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی داد

شرکت معدنی مقبول بورسی پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی داد

گروه معادن - شرکت بورسی چادرملو پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی را اعلام کرد.

به گزارش ماین نیوز، شرکت چادرملو که با سرمایه 3.35 هزار میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس درج شده و یکی از سهام مقبول ماه های اخیر بورس بشمار می رود ، برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی داد.

بر این اساس، "کچاد" در نظر دارد از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به سرمایه اسمی 6.7 هزار میلیارد تومانی برسد. این تامین مالی با 3 هدف جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده، احداث و بهره برداری از معادن جدید و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر صورت می پذیرد.

سرمایه گذاری امید با 39.2 درصد و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با 16.8 درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت معدنی هستند.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا