فولاد خوزستان محصولات خود را متناسب با نیاز بازار تولید می کند

فولاد خوزستان محصولات خود را متناسب با نیاز بازار تولید می کند

دنیای معدن - بازار فولاد از ابتدای سال 97 تا کنون دست خوش تغییرات بسیاری شده است. نوسانات نرخ ارز و آشفتگی اقتصادی به هر دلیل که اتفاق افتاده باشد تمام واحدهای اقتصادی از واحدهای تولید کننده مادر تا مصرف کننده نهایی را از ابتدای سال تا کنون با خود درگیر کرده است. با این موضوع از دو منظر می توان برخورد کرد، ادامه دادن به ناامیدی و کشیدن دست از کار یا تلاش مضاعف برای خروج از بحران. هرچند وضعیت کنونی بسیار نا امید کننده به نظر رسیده و آینده را برای همگان مبهم کرده است، اما برخی تولیدکنندگان صنایع مادر در کشور به جای فرو رفتن در رکود و کاهش تولید، راه دوم را انتخاب کرده اند. شرکت فولاد خوزستان یکی از آن ها است. بر اساس اطلاعات حاصل از تولید محصولات شرکت فولاد خوزستان، طی بازه های زمانی مشخص، دیده می شود که حجم تولید این شرکت در سال 1397 نسبت به سال قبل با رشد قابل توجهی همراه بوده است. تولیدات شرکت فولاد خوزستان که برای عرضه و فروش ارائه شده اند را در دو ماه مرداد 1397 و 1396 مقایسه می کند. چنان که پیداست شرکت در مرداد ماه 1397 بیش از 550 هزار تن گندله را عرضه کرده است، چیزی که در سال قبل اتفاق نیفتاد و تمام گندله در شرکت به مصرف می رسید. مبلغ فروش حاصل از این حجم گندله بیش از 253 هزار و 200 میلیون ریال بوده است. حجم اسلب تولید شده در فولاد خوزستان طی ماه پنجم از سال 1396 بیش از 77 هزار و 720 تن بود. در حالی تولید این محصول در مرداد سال 97 تا بیش از دو برابر تولید شده است. میزان اسلب تولید شده در این مدت بیش از 143 هزار تن بود. میزان فروش حاصل از اسلب در مرداد 1396 یک میلیون و 621 هزار میلیون ریال بود اما این مبلغ در سال 1397 به بیش از یک میلیون و 758 هزار میلیون ریال رسید. در مورد بلوم و بیلت نیز میزان تولید طی مرداد ماه سال 96 در حدود 220 هزار و 800 هزار تن بود، مبلغ فروش حاصل از این میزان 3 میلیون و 618 هزار میلیون ریال بوده است. در سال 97 اما حجم تولید بلوم و بیلت اندکی کاهش یافت که آن نیز متناسب با نیاز بازار صورت گرفته است. حجم بلوم و بیلت تولید شده درمرداد 97 بیش از 169 هزار تن و مبلغ حاصل از فروش نیز 2 میلیون و 366 هزار میلیون ریال بوده است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که شرکت فولاد خوزستان در چهار ماه ابتدایی سال 1397 بیش از نیمی از کالای صادراتی پیش بینی شده خود در این سال را محقق کرده که به معنای انگیزه بالای این شرکت برای رشد هرچه بیشتر اقتصاد کشور است.

با این موضوع از دو منظر می توان برخورد کرد، ادامه دادن به ناامیدی و کشیدن دست از کار یا تلاش مضاعف برای خروج از بحران. هرچند وضعیت کنونی بسیار نا امید کننده به نظر رسیده و آینده را برای همگان مبهم کرده است، اما برخی تولیدکنندگان صنایع مادر در کشور به جای فرو رفتن در رکود و کاهش تولید، راه دوم را انتخاب کرده اند. شرکت فولاد خوزستان یکی از آن ها است.

بر اساس اطلاعات حاصل از تولید محصولات شرکت فولاد خوزستان، طی بازه های زمانی مشخص، دیده می شود که حجم تولید این شرکت در سال 1397 نسبت به سال قبل با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

تولیدات شرکت فولاد خوزستان که برای عرضه و فروش ارائه شده اند را در دو ماه مرداد 1397 و 1396 مقایسه می کند. چنان که پیداست شرکت در مرداد ماه 1397 بیش از 550 هزار تن گندله را عرضه کرده است، چیزی که در سال قبل اتفاق نیفتاد و تمام گندله در شرکت به مصرف می رسید. مبلغ فروش حاصل از این حجم گندله بیش از 253 هزار و 200 میلیون ریال بوده است.

حجم اسلب تولید شده در فولاد خوزستان طی ماه پنجم از سال 1396 بیش از 77 هزار و 720 تن بود. در حالی تولید این محصول در مرداد سال 97 تا بیش از دو برابر تولید شده است. میزان اسلب تولید شده در این مدت بیش از 143 هزار تن بود. میزان فروش حاصل از اسلب در مرداد 1396 یک میلیون و 621 هزار میلیون ریال بود اما این مبلغ در سال 1397 به بیش از یک میلیون و 758 هزار میلیون ریال رسید.

در مورد بلوم و بیلت نیز میزان تولید طی مرداد ماه سال 96 در حدود 220 هزار و 800 هزار تن بود، مبلغ فروش حاصل از این میزان 3 میلیون و 618 هزار میلیون ریال بوده است. در سال 97 اما حجم تولید بلوم و بیلت اندکی کاهش یافت که آن نیز متناسب با نیاز بازار صورت گرفته است. حجم بلوم و بیلت تولید شده درمرداد 97 بیش از 169 هزار تن و مبلغ حاصل از فروش نیز 2 میلیون و 366 هزار میلیون ریال بوده است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که شرکت فولاد خوزستان در چهار ماه ابتدایی سال 1397 بیش از نیمی از کالای صادراتی پیش بینی شده خود در این سال را محقق کرده که به معنای انگیزه بالای این شرکت برای رشد هرچه بیشتر اقتصاد کشور است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا