رشد منفی وزن صادرات مواد معدنی و فولادی

رشد منفی وزن صادرات مواد معدنی و فولادی

وزن صادرات مواد معدنی در سه ماهه نخست سال جاری 52.1 درصد منفی داشت و از شش میلیون و 572 هزار تن در سه ماهه نخست سال گذشته به سه میلیون و 146 هزار تن در سه ماهه نخست امسال رسید.

 

بخش معدن کشور در سال گذشته شاهد 9.8 درصد رشد بود و گروه صنایع و معادن نیز پنج درصد توسعه داشتند اما باید دید در سال جاری این بخش‌ها روند مثبت توسعه را طی می‌کنند یا خیر؟

 

براساس آمار ارائه شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزش صادرات مواد معدنی در سه ماهه نخست امسال 143 میلیون دلار بوده که نسبت به رقم 403 میلیون دلار در زمان مشابه سال قبل 64.5 درصد کاهش پیدا کرده است.

میزان صادرات محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت فقط گرم نورد شده که جزو 10 قلم عمده صادرات هستند از 304 هزار تن در سه ماهه اول سال قبل به 283 هزار تن در سه ماهه نخست امسال رسید که بیانگر 6.8 درصد رشد منفی است.

همچنین میزان صادرات محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج از 20 هزار تن در سه ماهه نخست سال قبل به 399 هزار تن صادرات در پایان بهار امسال رسید که بیانگر 1901 درصد تغییر است.

 

اما در حوزه واردات محصولات معدنی در لیست 10 قلم عمده صادراتی می‌توان به محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت فقط گرم نورد شده که از 304 هزار تن در بهار سال قبل با 6.8 درصد رشد منفی به 283 هزار تن در سه ماهه نخست امسال رسید اشاره کرد. از سوی دیگر صادرات محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج نیز از 20 هزار تن در سه ماهه نخست سال قبل 20 برابر شده و در پایان بهار امسال به 399 هزار تن رسیده است.

 

همچنین ارزش صادرات محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت فقط گرم نورد شده از 228 میلیون دلار در دو ماهه نخست پارسال با 9.6 درصد کاهش به 206 میلیون دلار در زمان مشابه در سال جاری رسیده است اما ارزش صادرات محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج نیز در دو ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بیش از 21 برابر شده و از هشت میلیون دلار به 169 میلیون دلار رسید.

 

بر اساس این آمار، واردات 10 قلم کالای عمده وارداتی نیز مشاهده می شود که واردات محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم با 18 درصد رشد از 245 هزار تن در بهار سال گذشته به 290 هزارتن در بهار امسال رسیده است. ارزش واردات این محصولات نیز 3.9 درصد افزایش یافته است.


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران