کاهش واردات: آمارهای مزبور همچنین نشان می‌دهد، در ۹ ماه امسال یک میلیون و ۶۵۹ هزار تن محصولات فولادی وارد کشور شد و نسبت به دوره مشابه در سال قبل که ۲ میلیون و ۳۰۲ هزار تن بود، کاهش ۲۸ درصدی دارد.نزول صادرات: میزان صادرات محصولات فولادی در ۹ ماه امسال برابر با یک میلیون و ۷۵ هزار تن بود و در مقایسه با رقم یک میلیون و ۵۱۹ هزار تن صادرات ۹ ماه ۹۵ افت ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.

 

رشد مصرف: محصولات فولادی در بخش مصرف ظاهری در دوره این گزارش به سطح ۱۵ میلیون و ۲۱۵ هزار تن رسید و نسبت به ۹ ماه (منتهی به آذر) ۹۵ که رقم ۱۴ میلیون و ۲۲۹ هزار تن بود، رشد ۷ درصدی داشت.کاهش واردات فولاد میانی: آمارهای انجمن یاد شده نشان می‌دهد که در ۹ ماه ۹۶ میزان واردات فولاد میانی (خام) به ۳۸ هزار تن رسید که در مقایسه با ۱۸۰ هزار تن دوره مشابه پارسال کاهش ۷۹ درصدی دارد.

 

مصرف ظاهری متعادل فولاد میانی: همچنین در ۹ ماه امسال میزان مصرف ظاهری فولاد میانی ( خام) به رقم ۱۱ میلیون و ۴۹۷ هزار تن رسید و در مقایسه با دوره مشابه پارسال که ۱۱ میلیون و ۴۴۷ هزار تن بود، تفاوت زیادی نشان نمی‌دهد.رشد تولید آهن اسفنجی: بر پایه جداول آماری مورد بررسی، در ۹ ماه امسال ۱۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تن آهن اسفنجی تولید شد و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که ۱۳ میلیون و ۵۸۵ هزار تن بود، افزایش ۲۲ درصدی داشت.

 

افزایش ۳۹۲ درصدی صادرات آهن اسفنجی: تولیدکنندگان آهن اسفنجی در دوره مورد بررسی به میزان ۵۱۷ هزار تن صادرات آهن اسفنجی داشتند و در مقایسه با رقم ۱۰۵ هزار تن در مدت مشابه پارسال، رشد ۳۹۲ درصدی را ثبت کرد.کاهش مصرف ظاهری آهن اسفنجی: برپایه آمار مورد بررسی، مصرف ظاهری آهن اسفنجی در ۹ ماه ۹۶ به رقم ۱۶ میلیون و ۲۲ هزار تن بالغ شد و نسبت به رقم ۱۷ میلیون و ۱۳۲ هزار تن عملکرد دوره مشابه در ۱۳۹۵ افت ۶ درصدی دارد.


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان