یک متخصص

ادعای دخالت وزیر صنعت در قیمت گذاری گندله و آهن اسفنجی کذب است

ادعای دخالت وزیر صنعت در قیمت گذاری گندله و آهن اسفنجی کذب است

عضو انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: طرح موضوع دخالت وزیر صنعت، معدن و تجارت در قیمت گذاری گندله و آهن اسفنجی نادرست است، زیرا در بخشنامه صادر شده از سوی این وزارتخانه در موارد مزبور درصد خلوص ذکر شده و قیمت ها در بورس رقم می خورد.

 

مجتبی حاجی شفیعی اظهار داشت: فولاد سازان کشور بر بخشنامه اخیر وزارتخانه یاد شده صحه گذاشتند و اکنون انتظار می رود این بخشنامه که حاصل بررسی های دو سالانه کارشناسی است، شکل اجرایی به خود گیرد. وی افزود: متعادل سازی سود در کل زنجیره فولاد در چارچوب بخشنامه اخیر روشن شد و باید بخش معدن و فولاد سازان به بخشنامه یادشده ملتزم باشند تا فعالیتها شکل منظم بگیرد.

 
وزارت صنعت، معدن تجارت طی بخشنامه ای تیرماه امسال شیوه تعیین قیمت گندله و آهن اسفنجی را مشخص ساخت و برای متعادل سازی قیمت تمام شده آهن اسفنجی در جهت قیمت های جهانی و توزیع عادلانه سود در چرخه فولاد و با توجه به گزارش نهایی موسسه حسابرسی و خدمات مالی مورد تایید بورس، قیمت فروش گندله آهن (با خلوص) 66 درصدی در سال جاری برای مصرف واحدهای فولادی کشور 20 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شد.

 
واحدهای فولاد سازی دریافت کننده سهمیه نیز در صورت تولید آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود، اجازه صادرات محصول تولیدی از این محل را نداشته و باید آن را به واحدهای مصرف کننده داخلی و با قیمت 47 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان برای آهن اسفنجی با متوسط 91 درصد (خلوص) متالیزاسیون عرضه نمایند.

 
مدیرعامل مجتمع فولاد ویان اضافه کرد: خواسته فولاد سازان مداخله وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با شرایط رکودی که واحدهای فولاد سازی با آن مواجه اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به سامان رسیدن اوضاع وارد عمل می شد.

 
مجتمع یادشده ظرفیت 550 هزار تنی تولید شمش فولاد آلیاژی سبک ساختمانی (بیلت) دارد که با سرمایه گذاری 135 میلیارد تومان و 56.5 میلیون یورو در منطقه کبودرآهنگ استان همدان فعالیت دارد. قرار است براساس سند چشم انداز 1404 ظرفیت تولید فولاد کشور به رقم 55 میلیون تن برسد درحالی که اکنون کمتر از 50 درصد ظرفیت مزبور تحقق یافته است.

 
تولید فولاد خام از رقم 15.5 میلیون تن در سال 92 با رشد هفت درصدی به 16.6 میلیون تن در سال گذشته رسید و براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این رقم قرار است به 18 میلیون تن برسد.


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران