کدام بخش‌ ها بیشترین رشد را داشتند؟

احیای شاخص تولید صنعت و معدن پس از 2 سال

احیای شاخص تولید صنعت و معدن پس از 2 سال

مرکز آمار جدیدترین گزارش شاخص مقدار تولیدکننده بخش صنعت و معدن را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد شاخص مقدار تولیدکننده در دو بخش معدن و صنعت بالاخره بعد از دو سال که نرخ منفی داشته، مثبت شده است.

 

شاخص تولید (IIP) از مهمترین نماگرهای کوتاه‌مدت اقتصادی است که تغییر در مقدار کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخش‌های اقتصادی مورد نظر را نشان می‌دهد. شاخص توليد صنعتی، وضعيت فعاليت بخش‌های مختلف را به‌صورتی فشرده و ساده نشان می‌دهد و در كنار ساير داده‌ها، منبع اطلاعاتی مفيدی برای تصميم‌سازی و سياست‌گذاری اقتصادی به نظر می‌رسد.

 

 

آنچه از بررسی‌های مرکز آمار بر می‌آید این است که رشد شاخص تولید معدن و صنعت که در دو سال متوالی 91 و 92 منفی بوده در سال 93 مثبت شده است. رشد شاخص بخش صنعت در سال‌های 91 و 92 به ترتیب منفی 9.9 و منفی 4.6 درصد بوده که در سال 93 به مثبت 2.8 رسیده است. همچنین این نتایج نشان می‌دهد شاخص مقدار تولید صنعت بر مبنای سال پایه (100=1390) در سال 93 به عدد 88.3 رسید که در مقایسه با سال قبل 2.8 درصد رشد داشته است. محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین نوسانات در بین رشته فعالیت‌های مختلف بخش صنعت مربوط به "ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر" بوده است.

 

رشد شاخص مقدار تولید بخش معدن هم بعد دو سال متوالی منفی بودن، رشد مثبت را تجربه کرده است. رشد شاخص بخش معدن در سال‌های 91 و 92 به ترتیب منفی 0.4 و منفی 0.7 بوده که در سال 93 به مثبت 1.3رسیده است. شاخص کل تولید معدن بر مبنای سال پایه (100=1390) در سال 93 معادل 100.2 است که نسبت به سال قبل از رشد 1.3 درصدی برخوردار بوده است.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)،‌ گزارش مقدماتی مرکز آمار ایران نشان می دهد بخش معدن پس از دو سال نزول در شاخص تولید،‌ در سال 93 روند صعودی را آغاز کرد و به رشد 1.3درصدی دست یافت.

 

بر این اساس با توجه به اینکه مرکز آمار ایران سال 90 را به عنوان سال پایه در نظر گرفته است شاخص تولید بخش معدن از 100 سال 90 به 102 سال 93 ارتقا پیدا کرده است. این در شرایطی است که شاخص تولید این حوزه در سال های 91 و 92 به ترتیب به 99.6 و 99 تنزل پیدا کرده بود که خبر از افت 4دهم درصدی و 7دهم درصدی در آن دو سال می دهد.

 

در این گزارش در عین حال از رشد شاخص بخش صنعت نیز خبر داده شده است و به رغم افت 9.9درصدی و 4.6درصدی در سال های 91 و 92 به رشد 2.8درصدی در سال گذشته رسیده است.

 
جمع آوری آمار مورد نیاز تهیه شاخص های تولید از سال 1390 در مرکز آمار ایران آغاز شد . بر این اساس اطلاعات مقادیر تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی بر مبنای طرح آمارگیری "شاخص قیمت و مقدار تولید کننده بخش صنعت و معدن" برای بیش از 1800 کارگاههای صنعتی بالای ده نفر کارکن و حدود 320 معدن در حال بهره برداری، در مقاطع فصلی جمع آوری و بر اساس آن شاخص مقدار تولید در چارچوب روش زنجیره ای توصیه شده در راهنمای در سطح کدهای دو رقمی ISIC محاسبه شده است.

 


استیل پدیا خبر و گزارش صنعت معدن فوق را از اقتصاد نیوز و ایمیدرو بازتاب نموده است.

بازگشت به شاخه اخبار معادن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران