کدام معادن فاضلاب‌شان را در رودخانه یا زمین‌‌های کشاورزی ریختند؟

سرمایه‌گذاری 9 میلیاردی سنگ‌آهنی‌ها برای محیط زیست

سرمایه‌گذاری 9 میلیاردی سنگ‌آهنی‌ها برای محیط زیست

وضعیت فاضلاب و دفع آن در معادن ایران در سال 92 معادن سنگ‌آهن با 9 میلیارد و 422 میلیون تومان، بیشترین سرمایه‌ گذاری را در بخش محیط زیست انجام داده‌اند.

 

به گزارش استیل پدیا، اطلاعات زیست محیطی که به تازگی مرکز آمار ایران از معادن در حال بهره‌ برداری منتشر کرده، سال 1392 از تعداد 5 هزار و 445 معدن فعال کشور، هزار و 597 معدن که 29.3 درصد از کل معادن است، دارای فاضلاب است. از این تعداد معادن استخراج شن و ماسه، سنگ تزئینی وسنگ تزئینی و سنگ آهک به ترتیب با 785، 449 و 163 معدن، بیشترین معادن دارای فاضلاب را به خود اختصاص داده‌اند.

 

در سال 92، از تعداد هزار و 597 معدن دارای فاضلاب، 494 معدن دارای سیستم تصفیه فاضلاب بوده‌اند. که از این تعداد، 19 معدن از تصفیه شیمیایی، 448 معدن از تصفیه فیزیکی و 27 معدن نیز از روش‌های شیمیایی و فیزیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده کرده‌اند.

 

محل دفع فاضلاب 846 معدن در زمین‌های غیرکشاورزی، 282 معدن در چاه، 156 معدن در رودخانه، 44 معدن در زمین‌های کشاورزی و 268 معدن در سایر محل‌ها است. همچنین آمارها نشان می‌دهد در معادن دارای فاضلاب و بدون سیستم تصفیه فاضلاب، محل دفع فاضلاب 638 معدن در زمین‌های غیرکشاورزی، 218 معدن در چاه، 49 معدن در رودخانه، 20 معدن در زمینه‌های کشاورزی و 156 معدن در سایر محل‌ها است.

 

اما نتایج محاسبه این آمارها نشان می‌دهد از 3 هزار و 724 معدن دارای باطله در سال 92، 617 معدن از مخزن سد باطله، دو هزار و 831 معدن از مخزن دپوی باطله و 274 معدن از سایر روش‌ها برای دفع مواد باطله معدن استفاده کرده‌اند. همچنین بررسی‌ها از آمار سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست معادن بیانگر این است که در سال 92، 614 معدن معادل 11.3 درصد از کل معادن در بخش محیط زیست سرمایه‌‌گذاری کرده‌‌اند که از این تعداد، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ‌ آهک و سنگ لاشه به ترتیب با 169، 127 و 52 معدن بیشترین تعداد معادن دارای سرمایه‌ گذاری در بخش محیط زیست بوده‌اند.

 

همچنین توزیع استانی معادن در حال بهره‌ برداری نشان می‌دهد که استان‌های خوزستان، خراسان رضوی و هرمزگان به ترتیب با 71، 66 و 60 معدن بیشترین تعداد معادن دارای سرمایه‌ گذاری در بخش محیط زیست را به خود اختصاص داده‌اند.

 

نتایج طرح نشان می‌دهد که در سال 92، در مجموع 20 میلیارد و 460 میلیون تومان در بخش محیط زیست معادن در حال بهره‌ برداری کشور سرمایه‌گذاری شده است که معادن استخراج سنگ‌آهن با 9 میلیارد و 422 میلیون تومان، بیشترین سرمایه‌ گذاری را در بخش محیط زیست انجام داده‌ است و معادن استخراج شن و ماسه و سرب و روی با 2 میلیارد و 556 میلیون تومان و 2 میلیارد و 215 میلیون تومان سرمایه‌ گذاری در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 

بررسی‌ها از ارزش سرمایه‌ گذاری معادن در حال بهره‌ برداری در بخش محیط زیست بر حسب فعالیت از سال 89 تا 92 نیز نشان می‌دهد توزیع استانی معادن در حال بهره‌برداری نشان می‌دهد که معادن استان یزد با 7 میلیارد و 880 میلیون تومان (38.5) درصد بیشترین سرمایه‌ گذاری در بخش محیط زیست را انجام داده‌اند و پس از یزد، استان‌های کرمان، همدان، زنجان و تهران قرار دارند.

 
همچنین از تعداد 614 معدن دارای سرمایه‌ گذاری در بخش محیط زیست، 352 معدن در بخش فضای سبز، 271 معدن در بخش هوا، 157 معدن در بخش آب و فاضلاب، 120 معدن در بخش پسماند و 32 معدن در سایر بخش‌های محیط زیست، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از این رو نتایج نشان می‌دهد که از مجموع 20 میلیارد و 460 میلیون تومان سرمایه‌ گذاری معادن برای محیط زیست، 4 میلیارد و 786 میلیون تومان در بخش آب و فاضلاب، 5 میلیارد و 891 میلیون تومان در بخش هوا، 5 میلیارد و 239 میلیون تومان در بخش پسماند، یک میلیارد و 855 میلیون تومان در بخش فضای سبز و 2 میلیارد و 686 میلیون تومان در سایر بخش‌های مربوط به محیط زیست، سرمایه‌ گذاری شده است.

 


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه اخبار معادن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران