فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,795.50 0.50 (0.03%) 1,795.50 1,791.50 - 13 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 15,912.50 2.50 (0.02%) 15,937.50 15,910.00 - 25 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,057.30 1.00 (0.05%) 2,058.30 2,056.00 - 7 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,256.80 0.30 (0.01%) 2,258.50 2,256.50 - 19 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5,767.00 0.80 (0.01%) 5,769.50 5,763.80 - 7 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 852.35 0.05 (0.01%) 855.35 852.35 - 7 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -