فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,760.80 0.00 (0%) 1,760.80 1,760.80 - 2 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 14,387.50 0.00 (0%) 14,387.50 14,387.50 - 2 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1,838.80 0.00 (0%) 1,838.80 1,838.80 - 2 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,376.80 0.00 (0%) 2,376.80 2,376.80 - 2 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6,555.00 0.00 (0%) 6,555.00 6,555.00 - 2 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 841.60 0.75 (0.09%) 843.90 841.60 - 2 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -