فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2,470.00 1.00 (0.04%) 2,472.00 2,411.00 - 1 سال پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 27,508.00 13.50 (0.05%) 28,104.50 27,384.00 - 1 سال پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,196.50 1.50 (0.07%) 2,248.00 2,160.00 - 1 سال پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3,177.00 2.00 (0.06%) 3,205.00 3,148.50 - 1 سال پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 8,931.00 9.00 (0.1%) 8,938.50 8,771.00 - 1 سال پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1,089.10 0.80 (0.07%) 1,097.30 1,084.00 - 1 سال پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -