فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,617.80 0.20 (0.01%) 1,618.30 1,614.30 - 20 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 13,210.00 7.50 (0.06%) 13,222.50 13,010.00 - 8 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1,791.80 0.30 (0.02%) 1,791.80 1,782.50 - 1 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,041.00 1.50 (0.07%) 2,041.50 2,024.80 - 26 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6,072.50 1.00 (0.02%) 6,074.50 6,031.50 - 8 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 824.55 0.75 (0.09%) 827.40 823.95 - 8 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -