فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 3,172.50 0.00 (0%) 3,172.50 3,172.50 - 1 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 19,912.50 0.00 (0%) 19,912.50 19,912.50 - 1 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,333.50 0.00 (0%) 2,333.50 2,333.50 - 1 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3,814.00 0.00 (0%) 3,814.00 3,814.00 - 1 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 10,206.00 0.00 (0%) 10,206.00 10,206.00 - 1 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1,057.10 0.00 (0%) 1,057.10 1,057.10 - 7 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -