فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2,153.00 1.20 (0.06%) 2,156.50 2,134.00 - 17 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 16,210.00 5.00 (0.03%) 16,315.00 16,007.50 - 17 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,021.00 0.70 (0.03%) 2,021.50 2,006.80 - 17 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,740.80 1.00 (0.04%) 2,745.80 2,722.30 - 17 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 8,827.30 26.00 (0.3%) 8,831.80 8,684.80 - 17 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1,123.60 1.70 (0.15%) 1,133.80 1,110.80 - 17 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -