فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,844.30 1.50 (0.08%) 1,851.30 1,838.00 - 15 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 13,855.00 22.50 (0.16%) 13,955.00 13,577.50 - 15 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1,989.30 0.20 (0.01%) 1,994.30 1,977.50 - 15 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,456.00 2.30 (0.09%) 2,458.30 2,426.30 - 15 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6,000.00 7.50 (0.13%) 6,017.80 5,982.50 - 15 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 846.05 0.20 (0.02%) 848.90 841.65 - 15 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -