فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,479.50 0.00 (0%) 1,479.50 1,479.50 - 2 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 11,215.00 0.00 (0%) 11,215.00 11,215.00 - 2 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1,662.00 0.00 (0%) 1,662.00 1,662.00 - 2 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 1,880.50 0.00 (0%) 1,880.50 1,880.50 - 2 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 4,841.80 0.00 (0%) 4,841.80 4,841.80 - 2 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 724.60 0.00 (0%) 724.60 724.60 - 24 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -