فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,766.30 0.20 (0.01%) 1,766.50 1,761.00 - 15 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 13,462.50 2.50 (0.02%) 13,462.50 13,377.50 - 9 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1,890.50 0.80 (0.04%) 1,896.00 1,885.80 - 15 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,252.50 0.50 (0.02%) 2,256.00 2,236.00 - 15 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6,022.30 0.30 (0%) 6,027.50 5,997.50 - 9 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 894.65 0.10 (0.01%) 898.55 893.50 - 9 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -