فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2,486.50 0.20 (0.01%) 2,523.80 2,482.00 - 13 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 19,330.00 7.50 (0.04%) 19,785.00 19,232.50 - 13 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,333.80 1.00 (0.04%) 2,369.00 2,332.00 - 13 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,969.80 0.70 (0.02%) 3,013.00 2,959.50 - 13 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 9,791.50 1.20 (0.01%) 9,907.30 9,681.00 - 13 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1,052.00 0.20 (0.02%) 1,068.40 1,044.80 - 7 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -