فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,810.30 0.50 (0.03%) 1,831.80 1,808.30 - 58 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 13,655.00 2.50 (0.02%) 13,880.00 13,532.50 - 1 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1,987.80 0.20 (0.01%) 1,992.30 1,954.50 - 58 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,395.50 0.50 (0.02%) 2,458.30 2,393.00 - 1 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6,104.80 1.30 (0.02%) 6,176.00 6,096.50 - 58 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1,018.50 0.20 (0.02%) 1,022.20 996.85 - 28 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -