فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2,534.80 2.30 (0.09%) 2,548.50 2,505.30 - 1 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 18,060.00 5.00 (0.03%) 18,105.00 17,792.50 - 1 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,227.80 6.00 (0.27%) 2,243.50 2,208.30 - 1 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3,025.30 1.00 (0.03%) 3,026.00 2,939.00 - 1 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 10,410.80 1.30 (0.01%) 10,434.00 10,100.80 - 1 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1,257.50 0.20 (0.02%) 1,269.90 1,243.50 - 9 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -