بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 2,203.00 0.00 (0%) 2,203.00 2,176.00 - 14 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 2,211.00 0.00 (0%) 2,211.00 2,211.00 - 1 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 2,185.50 0.00 (0%) 2,185.50 2,150.00 NASAAC 14 ساعت پیش
مس LME ۱ تن 9,266.00 0.00 (0%) 9,266.00 9,213.50 - 14 ساعت پیش
سرب LME ۱ تن 2,039.50 0.00 (0%) 2,069.50 2,039.50 - 14 ساعت پیش
نیکل LME ۱ تن 17,802.00 0.00 (0%) 18,580.00 17,802.00 - 14 ساعت پیش
قلع LME ۱ تن 25,880.00 0.00 (0%) 25,880.00 25,090.00 - 14 ساعت پیش
روی LME ۱ تن 2,786.00 0.00 (0%) 2,820.00 2,786.00 - 14 ساعت پیش
کبالت LME ۱ تن 52,790.00 0.00 (0%) 52,795.00 52,790.00 - 14 ساعت پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 4 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 5 سال پیش