بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,581.50 0.00 (0%) 1,581.50 1,581.50 - 1 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,190.00 0.00 (0%) 1,190.00 1,190.00 - 1 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,225.00 0.00 (0%) 1,225.00 1,225.00 NASAAC 2 روز پیش
مس LME ۱ تن 6,022.50 0.00 (0%) 6,022.50 6,022.50 - 1 روز پیش
سرب LME ۱ تن 1,756.00 0.00 (0%) 1,756.00 1,756.00 - 1 روز پیش
نیکل LME ۱ تن 13,040.00 0.00 (0%) 13,040.00 13,040.00 - 1 روز پیش
قلع LME ۱ تن 16,960.00 0.00 (0%) 16,960.00 16,960.00 - 2 روز پیش
روی LME ۱ تن 2,020.00 0.00 (0%) 2,020.00 2,020.00 - 1 روز پیش
کبالت LME ۱ تن 28,500.00 0.00 (0%) 28,500.00 28,500.00 - 1 هفته پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 3 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 5 سال پیش