بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 2,476.50 0.00 (0%) 2,476.50 2,476.50 - 38 دقیقه پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 2,037.50 0.00 (0%) 2,037.50 2,037.50 - 38 دقیقه پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 2,257.50 0.00 (0%) 2,257.50 2,257.50 NASAAC 38 دقیقه پیش
مس LME ۱ تن 10,025.50 0.00 (0%) 10,025.50 10,025.50 - 38 دقیقه پیش
سرب LME ۱ تن 2,177.00 0.00 (0%) 2,177.00 2,177.00 - 38 دقیقه پیش
نیکل LME ۱ تن 17,943.00 0.00 (0%) 17,943.00 17,943.00 - 38 دقیقه پیش
قلع LME ۱ تن 34,462.00 0.00 (0%) 34,462.00 34,462.00 - 38 دقیقه پیش
روی LME ۱ تن 2,920.00 0.00 (0%) 2,920.00 2,920.00 - 38 دقیقه پیش
کبالت LME ۱ تن 45,190.00 0.00 (0%) 45,190.00 45,190.00 - 38 دقیقه پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 4 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 6 سال پیش