بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,964.50 0.00 (0%) 1,964.50 1,964.50 - 14 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,640.00 0.00 (0%) 1,640.00 1,640.00 - 14 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,788.50 0.00 (0%) 1,788.50 1,788.50 NASAAC 14 ساعت پیش
مس LME ۱ تن 7,302.00 0.00 (0%) 7,302.00 7,302.00 - 14 ساعت پیش
سرب LME ۱ تن 2,006.00 0.00 (0%) 2,006.00 2,006.00 - 14 ساعت پیش
نیکل LME ۱ تن 16,007.00 0.00 (0%) 16,007.00 16,007.00 - 14 ساعت پیش
قلع LME ۱ تن 18,681.00 0.00 (0%) 18,681.00 18,681.00 - 14 ساعت پیش
روی LME ۱ تن 2,745.00 0.00 (0%) 2,745.00 2,745.00 - 14 ساعت پیش
کبالت LME ۱ تن 31,980.00 0.00 (0%) 31,980.00 31,980.00 - 2 روز پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 3 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 5 سال پیش