بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 2,492.00 0.00 (0%) 2,492.00 2,492.00 - 3 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 2,234.00 0.00 (0%) 2,234.00 2,234.00 - 3 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 2,373.00 0.00 (0%) 2,373.00 2,373.00 NASAAC 5 روز پیش
مس LME ۱ تن 9,433.50 0.00 (0%) 9,433.50 9,433.50 - 3 روز پیش
سرب LME ۱ تن 2,416.00 0.00 (0%) 2,416.00 2,416.00 - 3 روز پیش
نیکل LME ۱ تن 19,267.00 0.00 (0%) 19,267.00 19,267.00 - 3 روز پیش
قلع LME ۱ تن 35,101.00 0.00 (0%) 35,101.00 35,101.00 - 3 روز پیش
روی LME ۱ تن 2,944.00 0.00 (0%) 2,944.00 2,944.00 - 3 روز پیش
کبالت LME ۱ تن 52,465.00 0.00 (0%) 52,465.00 52,465.00 - 4 روز پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 4 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 6 سال پیش