بورس آسیا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
NIKKEI بورس جهانی 17,820.19 0.00 (0%) 17,820.19 17,820.19 - 2 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 23,236.11 0.00 (0%) 23,236.11 23,236.11 - 2 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 2,653.07 0.00 (0%) 2,653.07 2,653.07 - 2 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 2,763.99 0.00 (0%) 2,763.99 2,763.99 - 2 روز پیش
Sensex بورس جهانی 27,590.95 0.00 (0%) 27,590.95 27,590.95 - 2 روز پیش

بورس اروپا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 309.06 0.00 (0%) 309.06 309.06 - 2 روز پیش
FTSE 100 بورس جهانی 5,415.50 0.00 (0%) 5,415.50 5,415.50 - 2 روز پیش
DAX بورس جهانی 9,525.77 0.00 (0%) 9,525.77 9,525.77 - 2 روز پیش
IBEX 35 بورس جهانی 6,581.60 0.00 (0%) 6,581.60 6,581.60 - 2 روز پیش
CAC 40 بورس جهانی 4,154.58 0.00 (0%) 4,154.58 4,154.58 - 2 روز پیش

بورس آمریکا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
Dow بورس جهانی 21,052.53 0.00 (0%) 21,112.96 20,932.52 - 2 روز پیش
S&P 500 بورس جهانی 2,488.65 0.00 (0%) 2,491.85 2,471.70 - 2 روز پیش
Nasdaq بورس جهانی 7,373.08 0.00 (0%) 7,373.08 7,316.40 - 2 روز پیش
GlobalDow بورس جهانی 2,345.98 0.00 (0%) 2,366.19 2,345.98 - 1 روز پیش