بورس آسیا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
NIKKEI بورس جهانی 21,535.25 12.15 (0.06%) 21,648.14 21,520.76 - 2 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 28,566.95 7.23 (0.03%) 28,631.43 28,494.80 - 8 دقیقه پیش
Asia Dow بورس جهانی 3,344.14 0.57 (0.02%) 3,347.60 3,337.91 - 8 دقیقه پیش
Shanghai بورس جهانی 2,937.62 0.34 (0.01%) 2,943.70 2,932.23 - 38 دقیقه پیش
Sensex بورس جهانی 39,032.03 6.19 (0.02%) 39,057.67 38,896.71 - 8 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 387.52 0.10 (0.03%) 387.89 387.45 - 8 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7,543.42 2.77 (0.04%) 7,543.42 7,528.49 - 8 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 12,389.88 9.30 (0.08%) 12,408.43 12,387.34 - 8 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9,321.80 6.30 (0.07%) 9,332.50 9,321.80 - 8 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 5,575.94 1.72 (0.03%) 5,580.64 5,574.78 - 8 دقیقه پیش

بورس آمریکا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
Dow بورس جهانی 27,359.16 1.12 (0%) 27,359.16 27,326.41 - 12 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 3,014.30 0.06 (0%) 3,014.30 3,011.64 - 12 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 8,258.19 0.53 (0.01%) 8,258.57 8,254.52 - 12 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3,111.84 0.48 (0.02%) 3,114.37 3,111.09 - 8 دقیقه پیش