بورس آسیا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
NIKKEI بورس جهانی 26,717.34 1.32 (0%) 26,757.74 26,170.30 - 11 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 23,550.08 7.15 (0.03%) 23,818.94 23,516.68 - 9 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3,639.14 0.35 (0.01%) 3,646.90 3,585.36 - 54 دقیقه پیش
Shanghai بورس جهانی 3,361.44 1.88 (0.06%) 3,408.57 3,357.35 - 10 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 57,200.23 30.96 (0.05%) 58,075.53 57,122.66 - 7 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 465.55 0.08 (0.02%) 470.33 460.26 - 36 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7,466.07 5.97 (0.08%) 7,554.31 7,424.13 - 36 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 15,318.95 6.58 (0.04%) 15,524.27 15,124.68 - 36 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8,609.80 5.50 (0.06%) 8,708.20 8,521.70 - 36 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 6,965.88 2.91 (0.04%) 7,047.21 6,847.24 - 36 دقیقه پیش

بورس آمریکا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
Dow بورس جهانی 34,307.00 36.99 (0.11%) 34,401.05 33,814.08 - 6 دقیقه پیش
S&P 500 بورس جهانی 4,374.50 6.27 (0.14%) 4,387.14 4,294.84 - 6 دقیقه پیش
Nasdaq بورس جهانی 13,586.44 33.23 (0.24%) 13,642.18 13,249.28 - 6 دقیقه پیش
GlobalDow بورس جهانی 4,092.14 1.96 (0.05%) 4,102.17 4,061.18 - 6 دقیقه پیش